تبلیغات

50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 3)

50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 3)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم 3)] در بخش سوم از مجموعه آموزش 50 قانون لهجه آمریکایی , آموزشهایی برای سطح پیشرفته را خواهید دید که به نحوه صحبت کردن آمریکایی ها پرداخته است .این مجموعه که بخش اول و دوم آن پیشتر ب...

ادامه ی مطلب ...
دانلود English Adventure 4

دانلود English Adventure 4

[English Adventure 4 دانلود English Adventure 4] چگونه می توانیم به کودکان انگیزه یادگیری زبان انگلیسی بدهیم؟ این مجموعه با استفاده از دنیایی جادویی از داستان های والت دیزنی و شخصیت های آنها، با کودکان ایجاد تعامل و انگیزه یادگیری آنها را بالا ببرد. از...

ادامه ی مطلب ...
دانلود English Adventure 3

دانلود English Adventure 3

[english adventure 3 دانلود English Adventure 3] چگونه می توانیم به کودکان انگیزه یادگیری زبان انگلیسی بدهیم؟ این مجموعه با استفاده از دنیایی جادویی از داستان های والت دیزنی و شخصیت های آنها، با کودکان ایجاد تعامل و انگیزه یادگیری آنها را بالا ببرد. از...

ادامه ی مطلب ...
دانلود English Adventure 2

دانلود English Adventure 2

[english adventure 2 دانلود English Adventure 2] چگونه می توانیم به کودکان انگیزه یادگیری زبان انگلیسی بدهیم؟ این مجموعه با استفاده از دنیایی جادویی از داستان های والت دیزنی و شخصیت های آنها، با کودکان ایجاد تعامل و انگیزه یادگیری آنها را بالا ببرد. از...

ادامه ی مطلب ...
دانلود English Adventure 1

دانلود English Adventure 1

[English Adventure 1 دانلود English Adventure 1] چگونه می توانیم به کودکان انگیزه یادگیری زبان انگلیسی بدهیم؟ این مجموعه با استفاده از دنیایی جادویی از داستان های والت دیزنی و شخصیت های آنها، با کودکان ایجاد تعامل و انگیزه یادگیری آنها را بالا ببرد. از...

ادامه ی مطلب ...
دانلود English Adventure Starter

دانلود English Adventure Starter

[english adventure starter دانلود English Adventure Starter] چگونه می توانیم به کودکان انگیزه یادگیری زبان انگلیسی بدهیم؟ این مجموعه با استفاده از دنیایی جادویی از داستان های والت دیزنی و شخصیت های آنها، با کودکان ایجاد تعامل و انگیزه یادگیری آنها را ب...

ادامه ی مطلب ...
قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 2)

قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم – 2)

[american annent 50rules you must know 50 قانون لهجه آمریکایی (بخش سوم 2)] در بخش سوم از مجموعه آموزش 50 قانون لهجه آمریکایی , آموزشهایی برای سطح پیشرفته را خواهید دید که به نحوه صحبت کردن آمریکایی ها پرداخته است .این مجموعه که بخش اول و دوم آن پیشتر ب...

ادامه ی مطلب ...