نانو کد؛ راهی برای نجات پیدا کردن از دست جاعلان

Scientists have recently reported that they managed to come up with a new nano-code, an invisible tag of sorts that rely on the widely-used “quick response” code in order to help foil the plans of counterfeiters, especially banknote forgers and criminals who thrive on fake drugs and other faux high value items such as vintage wine. The nano-code is actually a QR code that will be used as a form of authentication. This is no ordinary QR code though, as it comprises of nanoparticles which have been merged with blue and green fluorescent ink.

The code itself will be generated with standard computer-aided design (CAD) equipment, where it is then sprayed onto a surface such as paper, plastic film, office tape, glass via an aerosol jet printer. It will remain invisible until the object becomes illuminated by a near-infrared laser. This would result in the invisible nano-code to pop up as though like magic, where it can then be scanned for verification purposes. Initial tests have proved to be favorable, where even on banknotes, said nano-code continued being readable after multiple wear and tear.

 دانشمندان اخیراً گزارش دادند که نوعی تگ نامرئی ابداع کرده اند که بر اساس کدهای Quick Response ساخته می شوند و می تواند تلاش های جاعلان را برای جعل اسناد رسمی و پول را بی نتیجه کند. این نانو کد در واقع یک QR code است که برای احراز سندیت مدرک یا پول مورد استفاده قرار می گیرد. البته این کیوآر کد همانند کیو آرکدهای معمولی نیست، بلکه این از نانوذرات جوهر آبی و سبز فلورسنت تشکیل شده است.

خود کد هم توسط تجهیزات کامپیوتری CAD تولید می شود و روی سطح پلاستیک، کاغذ و … توسط پرینتر اسپری می شود. این کد تا وقتی لیزر اینفرارد روی آن گرفته شود نامرئی می ماند. این طرح هنوز در تست های ابتدایی است. گفته می شود حتی با مچاله کردن، کهنه شدن، پاره شدن و … هم از بین نخواهد رفت.

 

منبع نوشته