دانلود کتاب صوتی رایج ترین لغات زبان انگلیسی (4000 Essential English Words)

 

 

دانلود فایل های صوتی  4000 لغات ضروری زبان انگلیسی به همراه فایل PDF لغات
حجم کل : 633 مگابایت در قالب شش کتاب صوتی به همراه فایل PDF لغات


 

دانلود دانلود کتاب صوتی  اول 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 101 مگابایت)
دانلود دانلود فایل PDF کتاب اول 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 215 کیلوبایت)
 


 

دانلود دانلود کتاب صوتی دوم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 93 مگابایت)
دانلود دانلود فایل PDF کتاب دوم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 210 کیلوبایت)
 


 

دانلود دانلود کتاب صوتی سوم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 97 مگابایت)
دانلود دانلود فایل PDF کتاب سوم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 197 کیلوبایت)
 


 

دانلود دانلود کتاب صوتی چهارم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 110مگابایت)
دانلود دانلود فایل PDF کتاب چهارم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 208 کیلوبایت)
 


 

دانلود دانلود کتاب صوتی پنجم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 116 مگابایت)
دانلود دانلود فایل PDF کتاب پنجم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 213 کیلوبایت)
 


 

دانلود دانلود کتاب صوتی ششم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 112 مگابایت)
دانلود دانلود فایل PDF کتاب ششم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی
     (با لینک مستقیم و حجم 206 کیلوبایت)
 


رمزرمز عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com


خرید پستی مجموعه فایل های صوتی ضروری ترین لغات زبان انگلیس