تعیین سطح برای خواندن Graded Readers

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی استفاده از کتاب های داستان سطح بندی شده می‌ باشد که گام به گام توانایی خواندن و شنیداری مخاطب را تقویت می‌کند. این سری از کتاب های داستان در 6 سطح مختلف و یک سطح آغارین (starter) دسته بندی شده است و افراد پس از انتخاب سطح مناسب خود به مطالعه این کتاب ها می پردازند. ولی تعیین سطح یکی از کلیدی ترین نکات شروع مطالعه این گونه کتاب هاست. انتشارات پنگوئن (ناشر خارجی) که ناشر اصلی این کتاب هاست برای راحت تر کردن تعیین سطح مجموعه ای از آزمون های تعیین سطح آماده کرده است که با پاسخ دادن آن ها و مقایسه پاسخ های خود با کلید آن آزمون می توان سطح خود را تعیین کرد.

برای دانلود این آزمون های تعیین سطح، برگه پاسخ نامه و هم چنین کلید هر آزمون هر سطح روی لینک های زیر کلیک کنید.

کلید آزمون                               پاسخ نامه                آزمون تعیین سطح

 

Level 1 Answer Sheet Answer key
Level 2 Answer Sheet Answer key
Level 3 Answer Sheet Answer key
Level 4 Answer Sheet Answer key
Level 5 Answer Sheet Answer key
Level 6 Answer Sheet Answer key