قابلیت جدید اپلیکیشن فیسبوک برای تماس های تلفنی مجانی

facebook

Facebook plans to add new features to your smartphone app to their Facebook friends for free with a telephone to communicate. This feature was previously available for Canadian users who recently updated Facebook app was removed, but the other can be used for all users of Facebook. This communication is done via VoIP.

Analysts believe that Facebook is doing this your dominating most of the internet users to focus on the past. Previously free phone calls through the Skype app on your smart phone and took Vaybr

فیسبوک قصد دارد قابلیت جدیدی را به اپلیکیشن اسمارت فون های خود اضافه کند تا دوستان فیسبوکی بتوانند با هم بصورت مجانی ارتباط تلفنی برقرار کنند. این ویژگی پیش تر برای کاربران کانادایی قابل استفاده بود که در بروزرسانی اخیر اپلیکیشن فیسبوک حذف شد، اما قرار است دیگر این قابلیت برای تمام کاربران فیسبوک قابل استفاده باشد. این ارتباطات از طریق VoIP صورت می گیرد.

کارشناسان بر این عقیده اند که فیسبوک با این کار می خواهد سیطره خود را بیشتر از گذشته بر کاربران اینترنتی متمرکز کند. پیش تر ارتباطات تلفنی مجانی هم از طریق اپلیکیشن وایبر و اسکایپ بر روی تلفن های هوشمند صورت می گرفت..