کتاب Love or Money + فایل صوتی

Love or money

It is Molly Clarkson's 50th birthday. She is having a party. She is rich, but she is having a small party- only four people. Four people, however, who all need the same thing: they need her money. She will not give them the money, so they are waiting for her to die. And there are other people who are also waiting for her to die.But one person can't wait. And so, on her 50th birthday, Molly Clarkson is going to die.

کتاب عشق یا ثروت رو می تونید از لینک های زیر دانلود کنید:

فقط کتاب به صورت PDF

کتاب همراه با فایل های صوتی (از سایت مرجع آموزش زبان ایرانیان)

رمز عبور فایل : www.irlanguage.com