تعـرفه طراحی در (نام سایت شما)
+ پس از مشاهده قیمت ها در صورت تمایل برای سفارش طراحی اینجا را کلیک کنید
جدول تعـرفه‌ها
نوع طراحی
قیمت برای بار اول
قیمت برای بار سوم
قیمت برای شرکت ها
زمان طراحی
محدودیت حجمی و اندازه
طراحی بنر
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
طراحی هدر
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
طراحی لگو
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
طراحی قالب
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
ترجمه قالب
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
سئو قالب
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
طراحی گالری فلش
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
طراحی آدرس یاب
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
طراحی تولبار
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
بدون ستـاره
قیمت
قیمت
قیمت
زمان
محدوده
آر
حم است
انتشار