.: تعرفه تبلیغات سایت خانه زبان ایرانیان :.

.: باکمترین قیمت / بیشترین بازده :.

تعرفه تبلیغات

یک ماهه
دو ماهه
سه ماهه
تبلیغ در هدر
20,000
25,000
300,000

" بین مطالب
23,000
27,000
33,000

بلوک بالا
10,000
17,000
20,000

بلوک پایین
9,000
15,000
18,000

بلوک راست
10,000
12,000
18,000

برای سفارش تبلیغات می توانید از اینجا اقدام کنید

در ضمن برای سفارش جاهای دیگر یا بیش از 3ماه با آیدی زیر در تماس باشید smartenglish78@gmail.com