.: تعرفه تبلیغات سایت :.

.: باکمترین قیمت / بیشترین بازده :.

تعرفه تبلیغات

یک ماهه
دو ماهه
سه ماهه
تبلیغ در هدر
14,000
20,000
26,000

" بین مطالب
13,000
19,000
24,000

بلوک بالا
10,000
17,000
20,000

بلوک پایین
9,000
15,000
18,000

بلوک راست
10,000
12,000
18,000

برای سفارش تبلیغات می توانید از اینجا اقدام کنید

در ضمن برای سفارش جاهای دیگر یا بیش از 3ماه با آیدی زیر در تماس باشید goldencliff_71@yahoo.com