تبلیغات

داستان کوتاه انگلیسی 3 / The Yardman

داستان کوتاه انگلیسی 3 / The Yardman

[childrens-book-clip-art-black-and-white-clip-art-of-books-1] یادگیری زبان انگلیسی با داستان کوتاه انگلیسی بسیار لذت بخش و در عین حال ساده است. در داستان ها شما کلمات، گرامر، تلفظ و خیلی موارد دیگر را فرا می گیرید. اگر بتوانید داستان های کوتاه و ساده ر...

ادامه ی مطلب ...
داستان کوتاه انگلیسی 2 / Haircut

داستان کوتاه انگلیسی 2 / Haircut

[childrens-book-clip-art-black-and-white-clip-art-of-books-1] یادگیری زبان انگلیسی با داستان کوتاه انگلیسی بسیار لذت بخش و در عین حال ساده است. در داستان ها شما کلمات، گرامر، تلفظ و خیلی موارد دیگر را فرا می گیرید. اگر بتوانید داستان های کوتاه و ساده ر...

ادامه ی مطلب ...
داستان کوتاه انگلیسی 1 | New to America

داستان کوتاه انگلیسی 1 | New to America

[childrens-book-clip-art-black-and-white-clip-art-of-books-1] یادگیری زبان انگلیسی با داستان کوتاه انگلیسی بسیار لذت بخش و در عین حال ساده است. در داستان ها شما کلمات، گرامر، تلفظ و خیلی موارد دیگر را فرا می گیرید. اگر بتوانید داستان های کوتاه و ساده ر...

ادامه ی مطلب ...

ترجمه فارسی داستان خواهران -جیمز جویس

THE SISTERS BY JAMES JOYCE THERE was no hope for him this time: it was the third stroke. Night after night I had passed the house (it was vacation time) and studied the lighted square of window: and night after night I had found it lighted in the same ...

ادامه ی مطلب ...
دانلود Vocabulary Files C2

دانلود Vocabulary Files C2

[دانلود Vocabulary Files C2] دوره ی VOCABULARY FILES شامل پنج کتاب برای یادگیری لعات است. دی هر درس با موضوعات مختلف لغاتی آموزش داده می شوند تا یادگیری هر کدام جذاب تر و آسان تر شود. سطح C1 از مجموعه ی VOCABULARY FILES با در نظر گرفتن زبان آموزان متقا...

ادامه ی مطلب ...
دانلود Vocabulary Files C1

دانلود Vocabulary Files C1

[دانلود Vocabulary Files C1] دوره ی VOCABULARY FILES شامل پنج کتاب برای یادگیری لعات است. دی هر درس با موضوعات مختلف لغاتی آموزش داده می شوند تا یادگیری هر کدام جذاب تر و آسان تر شود. سطح C1 از مجموعه ی VOCABULARY FILES با در نظر گرفتن زبان آموزان متقا...

ادامه ی مطلب ...
تفاوت Miss-Mrs-Ms-Mr-Sir

تفاوت Miss-Mrs-Ms-Mr-Sir

[تفاوت Miss-Mrs-Ms-Mr-Sir] Miss میس برای دخترانی که قطعا مجرد هستند و ما مطمئنیم که مجردند   Mrs میسیز برای زنانی که قطعا متاهل هستند   Ms میز مجرد یا متاهل بودن اون خانمه معلوم نیست Mr مستر برای اقایان است وفقط با نام خانوادگی به کار میرود بهتره با اس...

ادامه ی مطلب ...
دانلود کتاب In Other Words ویرایش نخست

دانلود کتاب In Other Words ویرایش نخست

In Other Words: A Coursebook on Translation Fisrt Editon به بیانی دیگر: کتابی در زمینه ترجمه   این کتاب با عنوان "به عبارت دیگر" از جمله شاهکارهای خانم دکتر مونا بیکر از اساتید رشته مطالعات ترجمه می باشد که برای اولین بار در سال 1991 نگاشته شد و پس از ...

ادامه ی مطلب ...
پیشوندهای عددی در زبان انگلیسی

پیشوندهای عددی در زبان انگلیسی

[پیشوندهای عددی در زبان انگلیسی] پیشوندهای عددی در زبان انگلیسی (Numerical prefixes in english language)   اول این پیشوندها رو می نویسم بعد چند تا مثال.. uni-, mono-: one                         duo-, bi-: two                             tri-: three qu...

ادامه ی مطلب ...