تبلیغات

نجفی، میلی منفرد و سلطانی فر رای اعتماد نگرفتند

نجفی، میلی منفرد و سلطانی فر رای اعتماد نگرفتند

نتایج آرا نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان اعلام شد. [نجفی، میلی منفرد و سلطانی فر رای اعتماد نگرفتند] نجفی، میلی منفرد و سلطانی فر رای اعتماد نگرفتند نتایج آرا نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور کشورما...

ادامه ی مطلب ...