تبلیغات

نرم افزار آموزش لغات انگلیسی Word Builder 2.0

نرم افزار آموزش لغات انگلیسی Word Builder 2.0

نرم افزار آموزش لغات انگلیسی WORD BUILDER 2.0 : عنوان بازی زبان انگلیسی راهنمایی و دبیرستان : سطح آموزشی   : توضیحات کوتاه Word Builder 2.0 ، عنوان نرم افزاری برای آموزش لغات زبان انگلیسی به کمک مجموعه ای از حروف و بازی است. در این بازی، چندین حرف در ا...

ادامه ی مطلب ...