تبلیغات

اصطلاح آمریکایی To put sb out of their misery

اصطلاح آمریکایی To put sb out of their misery

[Idioms in Movies اصطلاح آمریکایی To put sb out of their misery] اصطلاح آمریکایی To put sb out of their misery یادگیری اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی در فیلم یکی از پرطرفدارترین و جذاب ترین راههای تقویت زبان انگلیسی است. در این پست اصطلاح آمریکایی دیگری...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت بیست و دوم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت بیست و دوم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت بیست و دوم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت بیست و دوم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت بیست و یکم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت بیست و یکم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت بیست و یکم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت بیست و یکم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت بیستم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت بیستم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت بیستم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت بیستم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به ادامه ...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت نوزدهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت نوزدهم

رتبه‌دهی [13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت نوزدهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت نوزدهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پس...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت هجدهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت هجدهم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت هجدهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت هجدهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به ادامه ...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت هفدهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت هفدهم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت هفدهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت هفدهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به ادامه ...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت شانزدهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت شانزدهم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت شانزدهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت شانزدهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به اد...

ادامه ی مطلب ...
یادگیری انگلیسی با فیلم – Get Out of Here

یادگیری انگلیسی با فیلم – Get Out of Here

[get out of here یادگیری انگلیسی با فیلم Get Out of Here] با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز. در پست امروز قصد دارم اصطلاح “Get Out of Here” را معرفی کنم. این اصطلاح را هنگامی به کار می بریم که قصد داریم تعجب خود از یا حتی عدم باور حرف گوینده را ابراز کنیم...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت پانزدهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت پانزدهم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت پانزدهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت پانزدهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به اد...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت سیزدهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت سیزدهم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت سیزدهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت سیزدهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به ادام...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت دوازدهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت دوازدهم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت دوازدهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت دوازدهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به اد...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت یازدهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت یازدهم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت یازدهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت یازدهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به ادام...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت دهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت دهم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت دهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت دهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به ادامه ی مط...

ادامه ی مطلب ...
سخنرانی باراک اوباما – قسمت نهم

سخنرانی باراک اوباما – قسمت نهم

[13293 12949185667 سخنرانی باراک اوباما قسمت نهم] سخنرانی باراک اوباما – قسمت نهم به درخواست کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین، سخنرانی های باراک اوباما را برای تقویت مهارت Listening و Speaking برای شما قرار داده ایم. برای دانلود فایل این پست به ادامه ی مط...

ادامه ی مطلب ...