یکی از قدیمیترین پارک های بانکوک که جزو بهترین دیدنی های بنکوک نیز میباشد، پارک چاتوچاک بانکوک است. ساخت و ساز این پارک در سال ۱۹۷۵ در زمین هایدولتی تایلند آغاز شد. این پارک در ۴ دسامبر تور تایلند سال ۱۹۸۰ افتتاح شد.
دریاچه مصنوعی درون پارک تور تایلند قرار دارد که پل های متعدد عبور از دریاچه را میسر میسازد . موزه قطار در داخل پارک واقع شده است. در طول روز بازدیدکنندگان بسیاری را به خود جذب میکند.