خانه های قدیمی کاشان همواره مورد توجه گردشگران تور اصفهان بوده اند . خیلی از افرادی که به کاشان سفر می کنند ، قصد بازدید از این خانه ها رادارند . یکی از این خانه ها ، خانه رزاقیان کاشان است . این خانه مربوط به دوران قاجار می باشد که مساحتی در حدود 800 مترمربع دارد . این خانه که سه طبقه دارد در خیابان علوی و در مجاورت خانه تاج قرار دارد . همچنین خانه بروجردی ، طباطبایی و عباسیان نیز در نزدیکی آن ولقع شده اند .خانه رزاقیان که از دیدنی های اصفهان به شمار می رود ، از جمله خانه هایی است که بخش اندرونی و بیرونی آن مجزا هستند .