قیمت ساندویچ پانل سقفی

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی: ساندویچ پانل سقفی ورق رو دارای طرح ذوزنقه و ورق زیر صاف یا شیار دار میباشد که ساندویچ پانل سقفی جهت تولید ابتدا ورق ها که بصورت کویل توسط دستگاه تمام اتوماتیک ورق صاف کن باز و صاف شده و پس از فرم دهی با دستگاه رول فرمینگ شده و ساندویچ پانل سقفی با توجه به طرح از قبل تعیین شده ورق فرم گرفته و مابین دو ورق فوم پلی یورتان بصورت یکنواخت و خطی ریخته شده و پس از پخت شکل نهایی ساندویچ پانل سقفی بدست می آید. این نوع ساندویچ پانل سقفی جهت استفاده در سقف می باشد که با توجه به گامهای ذوزنقه ای و شکل اورلپ آن امکان نفوذ آب به داخل را از بین می برد و جهت طولهای بلند(بالاتر از ۱۳ متر) قابلیت اورلپ شدن روی یکدیگر را دارد. ساندویچ پانل سقفی جهت استفاده در سقف می باشد که با توجه به گامهای ذوزنقه ای و شکل اورلپ مخصوص امکان نفوذ آب به داخل را از بین می برد و در طولهای بلند(بالاتر از ۱۳ متر) قابلیت اورلپ شدن روی یکدیگر را دارد.

قیمت ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی دارای ویژگی هایی از جمله: مقاومت بالای مکانیکی، مقاومت عالی در برابر خوردگی و عوامل محیطی، غیر قابل اشتعال بودن ساندویچ پانل سقفی، نصب سریع و راحت ساندویچ پانل سقفی می باشد. در ادامه به لیست فیمت ساندویچ پانل سقفی اشاره خواهیم کرد:

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی(لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی و لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری)    

توضیحات :  آلوزینگ ( آلومینیوم + روی )     

لیست قیمت ساندویچ پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۵ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلو گرم در متر مکعبمحصولضخامت (cm)واحدساندویچ پانل دیواری۴متر مربعساندویچ پانل دیواری۵متر مربعساندویچ پانل دیواری۶متر مربعساندویچ پانل دیواری۸متر مربعساندویچ پانل دیواری۱۰متر مربعساندویچ پانل دیواری۱۲/۵متر مربعساندویچ پانل دیواری۱۵متر مربعتوضیح : ضخامت های ۱۰ و ۱۲/۵ و ۱۵ پانل سردخانه ای می باشندجهت کسب لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی با پوشش از دو رو ورق ۰/۵ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلو گرم در متر مکعب

محصولضخامت (cm)واحدساندویچ پانل سقفی۴متر مربعساندویچ پانل سقفی۵متر مربعساندویچ پانل سقفی۶متر مربعساندویچ پانل سقفی۸متر مربعساندویچ پانل سقفی۱۰متر مربعجهت کسب لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴

—————————————————————————-

لیست قیمت ساندویچ پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۴ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلو گرم در متر مکعبمحصولضخامت (cm)واحدساندویچ پانل دیواری۴متر مربعساندویچ پانل دیواری۵متر مربعساندویچ پانل دیواری۶متر مربعجهت کسب لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴لیست قیمت ساندویچ پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۴ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلو گرم در متر مکعبمحصولضخامت (cm)واحدساندویچ پانل سقفی۴متر مربعساندویچ پانل سقفی۵متر مربعساندویچ پانل سقفی۶متر مربعجهت کسب لیست قیمت ساندویچ پانل تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴

————————————————————————- 

لیست قیمت ساندویچ پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۴ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ کیلو گرم در متر مکعبمحصولضخامت (cm)واحدساندویچ پانل دیواری۴متر مربعساندویچ پانل دیواری۵متر مربعساندویچ پانل دیواری۶متر مربعساندویچ پانل دیواری۸متر مربعجهت کسب لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴لیست قیمت ساندویچ پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۴ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ کیلو گرم در متر مکعبمحصولضخامت (cm)واحدساندویچ پانل سقفی۴متر مربعساندویچ پانل سقفی۵متر مربعساندویچ پانل سقفی۶متر مربعساندویچ پانل سقفی۸متر مربعجهت کسب لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴