تبلیغات

سطح یک مکالمه شش سطحی(بخش اول)

سطح یک مکالمه شش سطحی(بخش اول)

 

درس یک – اولین بارش برف                                                                   دانلود

درس دو – اولین روز مدرسه جسیکا                                                        دانلود

درس سه – باغ گل من                                                                         دانلود

درس چهار – اردو رفتن                                                                          دانلود

درس پنج – خانه من                                                                             دانلود

درس شش – اولین حیوان خانگی من                                                      دانلود

درس هفت – جنیفر آتش نشان                                                              دانلود

درس هشت – مسابقه بزرگ مارک                                                          دانلود

درس نه – تخم مرغ عید پاک                                                                   دانلود

درس ده – اولین اتومبیل جویی                                                               دانلود

درس یازده – تعطیلات تابستانی                                                             دانلود

درس دوازده – جمع کردن برگ ها                                                            دانلود

درس سیزده – روز ازدواج سوزان                                                             دانلود

درس چهارده – روز بزرگداشت کشته شدگان جنگ جهانی اول و دوم             دانلود

درس پانزده – شب هالووین                                                                   دانلود

درس شانزده – شب کریسمس                                                              دانلود

درس هفده – جشن روز شکر گزاری                                                        دانلود

درس هجده – آموزش رانندگی                                                               دانلود

درس نوزده – کار منزل                                                                         دانلود

درس بیست – کار خارج از منزل                                                            دانلود

درس بیست و یک – برنامه روزانه                                                          دانلود

درس بیست و دو – وعده های غذایی                                                     دانلود

درس بیست و سه – فصل ها                                                               دانلود

درس بیست و چهار – آب و هوا                                                             دانلود

درس بیست و پنج – خانه                                                                    دانلود

درس بیست و شش – مدرسه                                                             دانلود

درس بیست و هفت – درس های مدرسه                                               دانلود

درس بیست و هشت – دانش آموزان بین المللی                                     دانلود

درس بیست و نه – علایق و سرگرمی ها                                                دانلود

درس سی – فیلم ها                                                                          دانلود

درس سی و یک – گل ها                                                                     دانلود

درس سی و دو – مرکز خرید                                                                 دانلود

درس سی و سه – مسافرت                                                                 دانلود

درس سی و چهار – مزرعه                                                                   دانلود

درس سی و پنج – حمل و نقل (۱)                                                         دانلود

درس سی و شش – تعطیلات اعیاد و جشن ها                                        دانلود

درس سی و هفت – بیماری ها                                                             دانلود

درس سی و هشت – مشاغل مختلف                                                    دانلود

درس سی و نه – بدن من                                                                     دانلود

درس چهل – لباس                                                                              دانلود

درس چهل و یک – رنگ ها                                                                    دانلود

درس چهل و دو – حیوانات وحشی                                                         دانلود

درس چهل و سه – ماه ها                                                                    دانلود

درس چهل و چهار – روزهای هفته                                                         دانلود

درس چهل و پنج  – توصیف اشیاء                                                          دانلود

درس چهل و شش – میوه                                                                    دانلود

درس چهل و هفت – حشرات                                                                دانلود

درس چهل و هشت – آشپزخانه                                                            دانلود

درس چهل و نه – سبزیجات                                                                  دانلود

درس پنجاه  – حیوانات خانگی و دست آموز                                             دانلود

 

 


جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

 

درس 

عنوان 

 

 

درس

عنوان

 

۵۱

 مهمانی ها

دانلود

 

۷۱

 خانواده من

دانلود

۵۲

 خرید خواربار  

دانلود

 

۷۲

 زمستان

دانلود

۵۳

 تفاوت ها

دانلود

 

۷۳

 پاییز

دانلود

۵۴

 رستوران

دانلود

 

۷۴

 تابستان

دانلود

۵۵

 ترافیک

دانلود

 

۷۵

 دکتر

دانلود

۵۶

 موسیقی (۱)

دانلود

 

۷۶

 دندانپزشک

دانلود

۵۷

سوالاتی که باwh شروع می شوند

دانلود

 

۷۷

 تاتر مدرسه

دانلود

۵۸

 کدام جهت

دانلود

 

۷۸

 احساسات

دانلود

۵۹

 دفتر کار

دانلود

 

۷۹

 اولین شغل من

دانلود

۶۰

 پول

دانلود

 

۸۰

 دروغ

دانلود

۶۱

 رفتار ها

دانلود

 

۸۱

 سرگرمی ها

دانلود

۶۲

 دو جنس مخالف

دانلود

 

۸۲

 کریسمس

دانلود

۶۳

 من

دانلود

 

۸۳

 باغ

دانلود

۶۴

 گربه من

دانلود

 

۸۴

فروشگاه حیوانات خانگی

دانلود

۶۵

 موسیقی (۲(

دانلود

 

۸۵

 اولین روز مدرسه من

دانلود

۶۶

 بهار

دانلود

 

۸۶

 حمل و نقل (۲)

دانلود

۶۷

 مهمانی تولد

دانلود

 

۸۷

 تلویزیون

دانلود

۶۸

 کلاس من

دانلود

 

۸۸

کشور من

دانلود

۶۹

 تعطیلات

دانلود

 

۸۹

 غذا

دانلود

۷۰

خانه من

دانلود

 

۹۰

 باغ وحش

دانلود

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

درس 

عنوان

 

 

درس 

عنوان

 

۹۱

 موزه

دانلود

 

۱۱۲

به یک هم اتاقی نیازمندیم

دانلود

۹۲

 پلیس

دانلود

 

۱۱۲

مکان هایی برای زندگی

دانلود

۹۳

وانمود کردن

دانلود

 

۱۱۴

حمام

دانلود

۹۴

نوزاد

دانلود

 

۱۱۵

اتاق خواب

دانلود

۹۵

ازدواج

دانلود

 

۱۱۶

حروف الفبا

دانلود

۹۶

پدرم

دانلود

 

۱۱۷

اعداد

دانلود

۹۷

مادر من

دانلود

 

۱۱۸

اعداد ۲

دانلود

۹۸

غافلگیری

دانلود

 

۱۱۹

پول

دانلود

۹۹

وا‍ژه های هم قافیه

دانلود

 

۱۲۰

شماره تلفن

دانلود

۱۰۰

مشق شب

دانلود

 

۱۲۱

ساعت / زمان

دانلود

۱۰۱

متضاد ها

دانلود

 

۱۲۲

روزهای هفته

دانلود

۱۰۲

روزنامه رسان باهوش

دانلود

 

۱۲۳

شهرهای ایالت متحده امریکا و کانادا

دانلود

۱۰۳

آبشار نیاگارا

دانلود

 

۱۲۴

شهرهای جهان

دانلود

۱۰۴

کتابخانه

دانلود

 

۱۲۵

قاره ها و دریا ها

دانلود

۱۰۵

وقتی بزرگ شوم

دانلود

 

۱۲۶

رنگ ها

دانلود

۱۰۶

رنگ ها ی محبوب

دانلود

 

۱۲۷

اشکال هندسی

دانلود

۱۰۷

دوست شدن

دانلود

 

۱۲۸

اسم های متداول

دانلود

۱۰۸

پیر شدن

دانلود

 

۱۲۹

حیوانات باغ وحش

دانلود

۱۰۹

زمان

دانلود

 

۱۳۰

حیوانات وحشی

دانلود

۱۱۰

امی

دانلود

 

۱۳۱

حیوانات خانگی

دانلود

۱۱۱

خاطرات

دانلود

 

۱۳۲

ماهی

دانلود

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...