تبلیغات

مکالمه در مورد خوش‌آمدگویی به کسی که به دیدن شما آمده

مکالمه در مورد خوش‌آمدگویی به کسی که به دیدن شما آمده

۱
A: Thanks for coming to see me today.
B: It’s no problem. I was really missing you anyway.
A: I missed you too.
B: Why haven’t you tried to come see me then?
A: I’ve been really busy.
B: Doing what?
A: Working.
B: I would’ve come to see you sooner, but I’ve been busy too.
A: What have you been doing?
B: I’ve been working too.
A: Well regardless, I’m very happy that you came to see me.
B: I am too.

2
A: I’m really glad that you came to see me.
B: I had to. I was missing you a lot.
A: I was missing you too.
B: So, why haven’t you visited me?
A: I’ve actually been busy lately.
B: What have you been doing?
A: I’ve just been working really hard.
B: I’ve also been busy.
A: Tell me what you’ve been doing.
B: Basically, I’ve been working too.
A: Well whatever, I’m glad you came.
B: So am I.

3
A: I’m really happy that you came to visit me.
B: I really missed you a lot.
A: I’ve been missing you like crazy.
B: I don’t understand why you haven’t come to visit me.
A: Lately, I’ve been quite busy.
B: Tell me what you’ve been up to.
A: I’ve really been working a lot lately.
B: I’ve been pretty busy myself.
A: So what have you been up to?
B: I’ve just been working a lot.
A: Whatever the reason may be, I’m glad you visited me.
B: I’m glad I did too.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...