تبلیغات

آموزش درس سوم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

آموزش درس سوم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

درس سوم 
How much , How many گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از How much و How many می باشد و نکات آن عبارتند از : نکات ۱ – کلمه How much به معنای «چه مقدار» می باشد. هر گاه بخواهیم سؤال کنیم که «چقدر » یا «چه مقدار» از این کلمه استفاده می کنیم. How much برای پرسیدن مقدار اشیاء غیرقابل شمارش و یا برای پرسیدن قیمت چیزی است. بعضی از اشیاء غیر قابل شمارش عبارتند از پول، نان، برنج‌، آب و شیر …….به مثال های زیر توجه کنید. How much money do you have? شما چقدر پول داری ؟

How much mild does he want ? او چقدر شیر می خواهد ؟ ۲ – کلمه How many به معنای «چه تعداد» می باشد. هر گاه بخواهیم سؤال کنیم که «چندتا» یا «چند عدد» یا «چه تعداد» از این کلمه استفاده می کنیم. How many برای پرسیدن تعداد اشیاء قابل شمارش به کار می رود مانند کتاب، دانش آموز، اتوموبیل و غیره . به مثال های زیر توجه کنید.How many buses are there in the street? چند عدد اتوبوس در خیابان وجود دارد؟

How many friends do you have? شما چند تا دوست دارید؟ ۳ – در پاسخ به How much معمولاً از کلمات alittle- some- a lot of استفاده می شود و در پاسخ به How many معمولاً از کلمات afew – some- a lot of ‌استفاده می شود.

۴ – با توجه به نکته بالا می توان گفت که some , a lot of هم برای اشیاء قابل شمارش و هم برای اشیاء غیرقابل شمارش استفاده می شود. اما a little فقط برای اشیاء غیر قابل شمارش و a few فقط برای اشیاء قابل شمارش به کار می رود.

۵ – با How much فعل مفرد و با How many فعل جمع به کار برده می شود. ضمناً بعد از How much اسم به صورت مفرد و بعد از How many اسم به صورت جمع می آید. به مثال های زیر توجه کنید.۱- How much bread is there in the basket?
There is a little bread in the basket.

2 – How many students are there in the classroom?
There are a few students in the class room تمرین :
۱ – جملات زیر را با How much یا How many سؤالی کنید. ۱٫ There is some meat on the plate.
How much meat is there on the plate?چون meat غیرقابل شمارش است با How much سؤال می شود. پس از How much اسم به صورت مفرد
(meat) و فعل نیز با صیغه مفرد (is) می آید.۲٫ There are many students in the class.
How many students are there in the class?چون student قابل شمارش است باmany How سؤال می شود پس از How many اسم به صورت جمع (students) و فعل با صیغه جمع (are) می آید. ۲ – به سؤالات زیر پاسخ دهید. ۱ . How many apples do you see in this picture?
I see two apples in this picture.پاسخ : apple قابل شمارش است و در عکس دو عدد سیب دیده می شود.۲٫ How much mild is there in the glass?
There is a little milk in the glass.پاسخ : milk غیرقابل شمارش است و در لیوان مقدار کمی شیر وجود دارد. مقدار کم برای چیزهای غیرقابل شمارش با little a بیان می شود. ۳ – گزینه صحیح را انتخاب کنید. ۱٫ Does he have ……..friends in this school? 
a) A little 
b) much
c) Very much
d) manyپاسخ : d صحیح است چون friend قابل شمارش است. بقیه گزینه ها را نمی توان برای چیزهای قابل شمارش به کار برد.۲ – How much money do you need? Just …………..
a) a few 
b) a little
c) many 
d) veryپاسخ : b صحیح است . چون money غیرقابل شمارش است. بقیه گزینه ها را نمی توان برای چیزهای غیرقابل شمارش بکار برد.۳٫ I see …. eggs and…… rice on the table.
a) an – a little 
b) a few – a
c) a few – a little 
d) a little – a fewپاسخ : C صحیح است چون بعد از جای خالی eggs (تخم مرغ ها) آمده معلوم است چند تخم مرغ روی میز دیده می شود نه یکی و برای آن a few (یعنی تعداد کمی) درست است. Rice (برنج) غیرقابل شمارش است و برای آن a little(یعنی مقدار کمی ) درست است.۴٫ There are …….books on the table.
a) some 
b) much
c) a little 
d) littleپاسخ : a صحیح است. چون book قابل شمارش است. گزینه های دیگر فقط برای اشیاء غیرقابل شمارش به کار می رود.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...