تبلیغات

آموزش درس ششم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

آموزش درس ششم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

درس ششم 
زمان گذشته استمراری

گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته استمراری می باشد.

 

نکات

۱ – زمان گذشته استمراری در مورد عملی صحبت می کند که در گذشته برای مدتی انجام می گرفته است. فرمول این زمان به صورت زیر است:

فاعل + was(were) + ing قید مناسب + مفعول + فعل همراه

I was studing English in the evening.

2 – فعل های was , were فعل های کمکی این زمان هستند. برای منفی کردن و سؤالی کردن از همین افعال کمکی استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

She was watching T.V when I came. زمان گذشته استمراری
She wasn’t watching T.V when I came. گذشته استمراری منفی 
Was she watching T.V when I came.

 

تمرین 
۱ – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید

۱٫ what ………….?
I was reading a book last night . 
What were you reading last night . (پاسخ)

برای سؤال ساختن فعل کمکی was یا were را قبل از فاعل می گذاریم.

۲ – when …….?
Ali was playing football yesterday afternoon. 
When was Ali playing football? (پاسخ)

۳ – ………………?
No, I wasn’t eating lunch at 12 yesterday. 
Were you eating lunch at 12 yesterday.

 

2 – پاسخ کامل دهید:

۱٫ was Reza fixing his bicycle yesterday morning?
No, He wasn’t fixing his biycle yesterday morning. (پاسخ)

برای جمله منفی زمان ماضی استمراری از weren’t , wasn’t استفاده می شود.

۲ – were you helping your mother yesterday afternoon?
No, I wasn’t helping my mother yesterday afrternoon.

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...