تبلیغات

آموزش درس هشتم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

آموزش درس هشتم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

درس هشتم 
قیود حالت

دستور زبان یا گرامر این درس درباره قید حالت می باشد. نکات آن به ترتیب زیر می باشد.

 

نکات

۱ – قید کلمه ای است که چگونگی انجام شدن فعل را بیان می کند. یا بر زبان و یا مکان خاصی دلالت می کند. شما قبلاً با قیدهای زمان و مکان مانند yesterday(دیروز) و school (مدرسه) آشنا شدید. 
همچنین با قیدهای تکرار مانند usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده اید. در این درس با قیدهای حالت آشنا می شوید.

۲ – با اضافه کردن ly به آخر صفت می توان قید حالت را ساخت. به مثال زیر توجه کنید.
Slow آهسته (صفت)
Slow + ly –> slowly به آهستگی (قید)

Easy آسان (صفت)
Easy + ly –> easily به آسانی (قید)

۳ – صفت قبل از اسم می آید و اسم را توصیف می کند.

He is a bad driver.
bad : صفت

قید معمولاً در پایان جمله می آید و چگونگی انجام یافتن فعل را بیان می کند.

He is a drivers badly. ‌او به طور بدی رانندگی می کند
badly : قید

۴ – بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید ly نمی گیرند بلکه شکل قیدی آنها با صفت فرق می کند و بایستی که از حفظ شوند مانند :
(قید)Good –> well(صفت)

۵ – شکل قید بعضی از صفات مانند خود صفت است و Ly نمی گیرند.
Fast –> fast 
Hard –> hard
به مثال زیر توجه کنید.

He is a hard worker. او کارگر سخت کوشی است 
He works hard . او سخت کار می کند

 

تمرین 
۱ – در جای خالی کلمات مناسب به کار ببرید.

۱٫ A hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحیح است. Hard صفتی است که ly نمی گیرد

۲ – A fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحیح است . fast صفتی است که ly نمی گیرد

۳ – A carefull driver drives …………..

پاسخ : carefully صحیح است. با اضافه کردن ly به carfull قید حالت ساخته می شود

 

۲- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

۱- she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull)

پاسخ : carefully صحیح است. چون در اینجا به قید حالت نیاز داریم

۲ – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ‌: fast صحیح است چون در اینجا به صفت احتیاج داریم. Fast هم می تواند صفت باشد هم قید

۳ – Mina is a …………student . she speaks English. Well (well – good – bad)

پاسخ : good صحیح است چون قبل از اسم احتیاج به صفت داریم که اسم را توصیف کند.

۴ – I am ai fast runner.I run ………( carefull – fast – quick)

پاسخ : fast صحیح است. چون بعد از فعل احتیاج به قید حالت داریم که چگونگی انجام فعل را بیان کند.

۵ – They learn English………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحیح است . چون درا ینجا به قید نیاز داریم

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...