تبلیغات

مشکلات سلامتی به زبان انگلیسی

مشکلات سلامتی به زبان انگلیسی

 

مشکلات سلامتی

به تصاویر زیر خوب دقت کنید و معنی کلمات تیره را حدس بزنید و بعد در پایین صفحه معنی آنها را ببینید.
 

He has a sore throat.
His throat hurts.
He has a cough.
She hurt her back.
She has a backache.
Her back is sore.
.........................

 

He has a sore throat.
His throat hurts.
He has a cough.
She hurt her back.
She has a backache.
Her back is sore.
He has a headache.
His head hurts.
She hurt her toe.
Her toe hurts.
She has cramps. He hurt his finger.
He has a hurt finger.
His finger hurts.
He has a bad cold.
His nose is stuffy.
He has a runny nose.
He has a stomachache.
His stomach hurts.
He has a fever.
His temperature is up.
His fever is up.
He has a bad cut.
His arm is cut.

 

 

معنی لغات

sore  دردناک sore throat  گلو درد
hurt  درد کردن، آسیب رساندن، آسیب دیده
cough  سرفه backache  کمردرد
headache  سردرد cramp  گرفتگی عضله
cold  سرما خوردگی stuffy  گرفته، کیپ
runny  آبریز stomachache  شکم درد
fever  تب temperature  تب
cut  بریدن، بریدگی  

پاسخ دهید

1 نظر

manicure  ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۴:۰۳:۳۵

If some one needs expert view regarding blogging afterward i recommend him/her to pay a quick visit this blog, Keep up the fastidious work.