تبلیغات

یادگیری انگلیسی با فیلم – Check Sth/Sb Out

یادگیری انگلیسی با فیلم – Check Sth/Sb Out

 

check it out یادگیری انگلیسی با فیلم   Check Sth/Sb Out

با سلام. در پست امروز  اصطلاح  “Check Sth/Sb Out” به مفهوم  “نگاه کردن دقیق به کسی یا چیزی” می باشد. برای یادگیری کامل این اصطلاح به ادامه ی مطلب بروید.

 

dowload pic1 یادگیری انگلیسی با فیلم   Check Sth/Sb Out

Phoebe: Hey, have you guys seen Monica?

Ross: Uh, actually I think she went to the salon.

Phoebe: Oh yeah, oh, she went to the salon alright…

(Monica enters, with her hair braided and little shells at the end)

Monica: Check it out!

Phoebe: Who’s day just got better? CHANDLER!

Explanation:

check somebody/something ↔ out   to look at someone or something because they are interesting or attractive :
Hey, check out that car!

هی، یه نگاهی بنداز به اون ماشین.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...