تبلیغات

شبیه انگلیسی زبانان بومی صحبت کنید GONNA, HAVETA, WANNA

شبیه انگلیسی زبانان بومی صحبت کنید GONNA, HAVETA, WANNA

engvid slang video1 شبیه انگلیسی زبانان بومی صحبت کنید GONNA, HAVETA, WANNA

انگلیسی زبانان بومی تند حرف می زنند و بعضا کلمات را تغییر میدهند . با دیدن این ویدیو درک شنیداری خود را تقویت بخشید و تلفظ صحیح ”gonna”, “haveta”, and “wanna” را بیاموزید .

 

EngVid : Slang English

Talk like a native speaker – GONNA, HAVETA, WANNA

videodl شبیه انگلیسی زبانان بومی صحبت کنید GONNA, HAVETA, WANNA

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...