تبلیغات

101 فعل ضروری انگلیسی که باید بدانیم!

101 فعل ضروری انگلیسی که باید بدانیم!

 

 

A

agree: موافق بودن

argue: بحث کردن

arrive: رسیدن

ask: پرسیدن

B

be: بودن

become (become / became / become): تبدیل شدن

begin (begin / began / begun): شروع شدن،شروع کردن

believe: باور کردن

break (break / broke / broken): شکستن

bring (bring / brought / brought): آوردن

build (build / built / built): ساختن

buy (buy / bought / bought): خریدن

C

call:تماس گرفتن

carry: حمل کردن

catch (catch / caught / caught): متوجه شدن

check: بررسی کردن

choose (choose / chose / chosen): انتخاب کردن

clean: تمیز کردن

come (come / came / come): آمدن

cook:آشپزی کردن

cost (cost / cost / cost): ارزیدن

D

die: مردن

do (do / did / done): انجام دادن

drink (drink / drank / drunk): نوشیدن

drive (drive / drove / driven): راندن

E

eat (eat / ate / eaten): خوردن

F

fall (fall / fell / fallen): افتادن

feel (feel / felt / felt): احساس کردن

fight (fight / fought / fought):جنگیدن

find (find / found / found): یافتن

finish: تمام کردن

forget (forget / forgot / forgotten): فراموش کردن

G

get (get / got / got): گرفتن

give (give / gave / given): دادن

go (go / went / gone): رفتن

H

hate: متنفر بودن

have (have / had / had): داشتن

hear (hear / heard / heard): شنیدن

help: کمک کردن

hold (hold / held / held): نگه داشتن

know (know / knew / known): دانستن

L

learn: یاد گرفتن

leave (leave / left / left):ترک کردن

like: علاقه داشتن

listen: گوش کردن

live: زندگی کردن

look: نگاه کردن

lose (lose / lost / lost): باختن

love:دوست داشتن

 M

make (make / made / made): درست کردن

mean: معنی دادن

meet (meet / met / met): ملاقات کردن

N

need: احتیاج داشتن

O

order: سفارش دادن

organise:ترتیب دادن

P

pay: پرداخت کردن

phone: تلفن کردن

play: بازی کردن

post: ارسال کردن

put (put / put / put): گذاشتن

prepare:آماده کردن

R

read (read / read / read): خواندن

relax: استراحت کردن

remember: به خاطر داشتن

repair: تعمیر کردن

return:برگشتن

ride (ride / rode / ridden): سوار شدن

run (run / ran / run): دویدن

S

save:  پس انداز کردن

say: گفتن

see (see / saw / seen): دیدن

sell (sell / sold / sold): فروختن

send (send / sent / sent): فرستادن

share: به اشتراک گذاری

show (show / showed / shown): نشان دادن

sit (sit / sat / sat): نشستن

sleep (sleep / slept / slept):خوابیدن

speak (speak / spoke / spoken): صحبت کردن

spend (spend / spent / spent): خرج کردن

stay: ماندن

start: شروع کردن

stop: توقف کردن

study:مطالعه کردن

T

take (take / took / taken): بردن

talk: حرف زدن

teach (teach / taught / taught): تدریس کردن

tell (tell / told / told): گفتن

think (think / thought / thought): فکر کردن

travel: سفر کردن

try: سعی کردن

Turn off: خاموش کردن

u

understand (understand / understood / understood): متوجه شدن

use: استفاده کردن

W

wait: منتظر ماندن

wake up (wake / woke / woken): بیدار شدن

walk: پیاده روی کردن

want: خواستن

watch: تماشا کردن

wear (wear / wore / worn): پوشیدن

win (win / won / won): بردن

work: کار کردن

write: (write / wrote / written):نوشتن

-------------------------------------------------------------------------

این مطلب از بخش اصول و روش ترجمه توسط خانم فاطمه نظامی ارسال گردیده است.

-------------------------------------------------------------------------

کپی با ذکر منبع مجاز است

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...