تبلیغات

معرفی متد آموزش زبان Silent Way

معرفی متد آموزش زبان Silent Way

 

 

چکیده تاریخچه و زمینه پیدایش :

اگرچه مردم سال های زیادی از روش  ALM  استفاده کردند و هنوز هم تکنیک های آن را به کار می برند، اما پژوهشگران علوم مختلف همیشه سعی بر بهبود روش ها داشته اند. از دهه ی 70 به بعد  تلاش های جدیدی در این رابطه صورت گرفت که به دنبال تعبیر و معنای جدید زبان و یادگیری آن و همچنین فلسفه ی حاکم بر آن بود. به همین دلیل متد های دهه ی 70 به بعد را در دسته ی متد های نو آورانه  (Innovative Methods)قرار می دهند که از این به بعد به آن ها می پردازیم.

یکی از زمینه های پیدایش این متد، گفته های دانشمند برجسته ی زبان شناسی به نام نوام چامسکی   (Noam Chomsky)  در اوایل دهه ی 60 بود که عقیده داشت یادگیری و کسب دانش زبان دوم از طریق شکل دهی عادت و رفتار و ساختن عباراتی که از قبل شنیده نشده نمی تواند به درستی صورت بگیرد و بهتر است زبان آموزان از قدرت اندیشه و تشخیص خود برای کشف قوانین حاکم بر آن زبان بهره مند شوند. این تاکید بر قوه ی شناختی انسان به مطرح شدن راهبرد و رهیافت جدیدی به نام رهیافت شناختی ( Cognitive Approach )  منجر شد که بعد ها از دل آن چندین متد مختلف نو آورانه پدید آمد. در این متد که مبتکر آن کلب گتگنو ( Caleb Gattegno ) در سال 1972 بود، اهمیت قابل توجهی به زبان آموز و خود پروسه ی یادگیری داده شد تا به معلم و تدریس.

محتویات آموزشی، تکنیک ها و ابزارها :

برجسته ترین محتوی و روش در این متد، یادگیری از طریق شناخت صداهاست. معمولا یک چهارم اول زمان جلسات کلاس را  فقط به تمرین های آوایی و تلفظ  ( Pronunciation ) اختصاص می دهند.

در سطوح ابتدایی تر، معلم معمولا در اول جلسه برای معرفی متد از زبان مادری استفاده می کند و بعد با استفاده از ابزارهای مختلف شروع به آموزش صداها می کند و از آن به بعد تنها در مواقعی که واقعا لازم باشد صحبت خواهد کرد و تمام سعی معلم در این است که کمتر صحبت کند و منظورش را بتواند با حرکات و ژست های مختلف به زبان آموز منتقل کند، چراکه در این متد  قرار است تمرکز زبان آموز و حس مسئولیت او در امر یادگیری اش توسط سکوت  معلم  فعال شود که بتواند شاخص و معیار درونی(Inner Criteria) برای یادگیری الگوهای صحیح را در ذهنش بسازد.

در واقع معلم می خواهد زبان آموز را وادار کند تا خودش کشف کند، امتحان کند و بیاموزد.

بعد از توصیحات اول کلاس، معلم یک اشاره گر که معمولا فلزی است را به نام Pointer برمی دارد و روی جدول صدا-رنگ که شامل مصوت و صامت ها هستند برای اشاره کردن استفاده میکند.

جدول صدا-رنگ ( Sound-Color ) متشکل از دو قسمت بالا و پایین(بالا برای مصوت و پایین برای صامت) است که شامل مستطیل های رنگی می باشد که هر کدام از رنگ ها، نماینده ی یک مصوت یا صامت می باشند.

معلم در ابتدا صداهایی را معرفی می کند که زبان آموزان به واسطه ی زبان مادری با آن ها کاملا آشنا هستند و در واقع نقطه ی اشتراک زبان مادری و زبان دوم باشند. مثلا صداهای مشترک و مشخصی مثل آ، ای، او   و...  را با ضربه زدن به مستطیل های رنگی مربوطه نشان می دهد و صداهای خاص زبان دوم را در مراحل بعد و پس از تسلط بیشتر آموزش می دهد. اگر معلم بخواهد نشان دهد که صدای خاصی را باید کشیده ادا کرد، به جای گفتن آن بهتر است با حرکتی مثل دور کردن دو کف دست از همدیگر آن را نمایش دهد یا این که با حرکات دهانش آن را تفهیم کند.

کار بعدی معلم در این جا این است که چند زبان آموز را برای تمرین بیشتر پای تخته بیاورد و ازآن ها بخواهد که روی اسم کوچک تعدادی از زبان آموزان صداها را تمرین کنند. در این قسمت چنان چه اشتباهی صورت گیرد، به جای معلم زبان آموزان دیگر به او کمک می کنند و معلم تا جای ممکن ساکت می ماند و بین زبان آموزان تعامل و همکاری ایجاد می کند.

 در مرحله ی بعد، معلم فعالیت جدیدی انجام می دهد. او از تعدادی زبان آموز می خواهد  که بیایند  دور یک میز رو به کلاس بنشینند. سپس تعدادی میله های کوچک رنگی را روی میز قرار می دهد و با استفاده از آن در مرحله ی اول اعداد و رنگ ها را با اشاره آموزش می دهد و بعد  به یکی از زبان آموزان می فهماند که کلمه ی مربوطه را ادا کند. مثلا معلم در ابتدا به یک میله سبز رنگ اشاره می کند و به زبان آموز میگوید:

Take a ------- rod.    

 که زبان آموز باید بگوید: 

Take a  green  rod.

که البته در مراحل جلوتر جمله ی کامل توسط زبان آموز باید گفته شود  و روی  جدول صوت-رنگ نیز نمایش داده شود. مثال:  

متد آموزش زبان   Silent Way

اگر او جمله را درست بگوید، معلم تایید میکند و به نفر بعدی اشاره می کند  و به همین ترتیب برای هر یک جمله ی امری در نظر می گیرد که هم بگوید و هم انجام دهد اما در صورتی که آن زبان آموز نتواند جمله را بگوید، معلم مدتی سکوت می کند تا دیگر زبان آموزان جمله ی صحیح را به او بگویند و با او تمرین کنند. در واقع معلم فقط زمانی صحبت می کند که هیچ یک از آن ها جواب صحیح را ندانند. اما  چنان چه آن زبان آموز تنها قسمتی از جمله را اشتباه بگوید و دیگر زبان آموزان نیز ندانند مشکل او دقیقا کجای جمله است، معلم با استفاده از اشاره به انگشتان دستش مشکل را نشان می دهد. به این ترتیب که ابتدا از او می خواهد که جمله اش را تکرار کند. معلم هر تکه یا کلمه از جمله را با باز کردن انگشت های دستش نشان می دهد و وقتی به کلمه ی اشتباه رسید، به آن انگشتش ضربه می زند و به این شکل تذکر می دهد که این کلمه اشتباه است.

متد آموزش زبان   Silent Way

سپس معلم این تکنیک ها را با چند گروه دیگر از زبان آموزان انجام می دهد و عکس العمل آن ها را زیر نظر می گیرد و بر اساس آن، کلاس را هدایت می کند.

در این متد تکلیف منزل وجود ندارد و تمام سعی معلم در یادگیری پر بازده در کلاس است. به خاطر بسپرید که تنها کلمات با جدول صوت-رنگ تمرین نمی شود. در حقیقت بعد از آموزش های اولیه، جملاتی که در گروه ها به کار می روند نیز توسط زبان آموزان کار و تمرین می شود. به این ترتیب با استفاده از ابزار ها و صداها، هم ساختار و هم لغت های جدید آموخته می شود. هر چه کلاس به پیش می رود ساختار های جملات از سادگی به طرف پیچیدگی پیش می رود. مثلا معلم از یک زبان آموز با اشاره می خواهد این جمله  ها را بگوید.

Give this red rod to him and ask her to put it between green and blue rods.

تمرین های دیگر نیز با استفاده از میله و قطعات رنگی انجام می شود. مثل آموزش جهت های مختلف و نشان دادن آن  با مقایسه ی جهات مختلف وسیله ها نسبت به یکدیگر. به این ترتیب که مثلا معلم یک  صفحه ی کوچک به عنوان زمین یک خانه را با قطعات می سازد و از آن برای آموزش جهت ها در قالب جملات استفاده می کند. مثلا یک قطعه ی کوچک به عنوان صندلی را در خانه قرار می دهد و جهت دیوار ها را نسبت به آن به زبان دوم آموزش می دهد.

در آخرنیز تمرین هایWriting   و  Reading از مطالب و جمله های آموخته شده انجام می شود و در نهایت یک نظر سنجی از روش های به کار رفته ی این متد در پایان کلاس صورت می گیرد.

 

حال به معرفی مختصر ابزارهای مورد استفاده در این متد می پردازیم.

 

Rod :یا میله که در ابتدا توسط شخصی به نام Cuisenair استفاده شده به این نام ( Cuisenair Rods)  نیز معروف است و شامل تکه های رنگی  میله ای یا ستونی شکل 1 تا 10 سانتی متر می باشد.

متد آموزش زبان   Silent Way

Sound-Color Charts: یا جداول صوت-رنگ که یک صفحه ی بزرگ با زمینه ی سیاه رنگ شامل مستطیل های رنگی است که هر کدام معرف یک صدای خاص می باشد که بعضی از آن ها دو رنگ هستند که نشان می دهد که هر دو رنگ( هر دو صدا ) بینابین تلفظ می شوند. این جدول دو قسمت بالا و پایین دارد که بالا برای مصوت ها و پایین برای صامت هاست.

متد آموزش زبان   Silent Way

متد آموزش زبان   Silent Way

نمونه ی ساده ای از آموزش کلمات با استفاده از جدول  Sound-Color

 

Pointer: که میله ی فلزی باریکی است که از آن برای اشاره و ضربه زدن روی جدول های مختلف استفاده می شود.

Colour Coded Fidel Charts:  جدول های فیدل اصولا صداها را با استفاده از رنگ ها به انواع نوشتار و املای آن ارتباط می دهد. مثلا اگر صدای /S/را در نظر بگیرید، می توانید آن را با همان صدای S به شکل های مختلف مثل :

S, Se, C,Ce,St  و... در کلمات مختلف ببینید. به تصویر زیر توجه کنید.

جهت مشاهده سایز بزرگ عکس روی عکس کلیک کنید

متد آموزش زبان   Silent Way

Word Charts:  اگرچه در کلاسی که توضیح دادیم از این وسیله اسمی نبردیم اما در برخی موارد جهت تمرین بیشتر تلفظ از این جدول ها استفاده می کنند که معمولا به صورت 12 جدول است که شامل 500 لغت ضروری و کاربردی نیز هست که بر اساس جدول  Sound-Color حروف کلمات رنگ بندی شده اند. به تصویر اولین   Word chartتوجه کنید.

متد آموزش زبان   Silent Way

مزایای  Silent Way :

از مهمترین مزیت های این متد، تکنیک  ذهنی  حل مساله ( Problem Solving ) می باشد که از مفید ترین روش هایی ست که زبان آموزان در حین تفکر، اکتشاف و حل یک مساله، یادگیری طولانی مدت  و دائمی را تجربه می کند و یادگیری بر اثر تکرار بی معنی و طوطی وار اتفاق نمی افتد.

 از دیگر موارد مهم، یادگیری تعاملی است، نه رقابتی! معلم در این متد نه انتقاد می کند و نه حتی تشویق خاص. او فقط گفته های صحیح را تایید می کند و زبان آموزان را وادار به همکاری و همیاری می کند که باعث می شود دید رقابتی و منفی از بین برود و فضای دلپذیر تری در کلاس به وجود بیاید.

همان طور که دیدید، تکنیک ها در این روش معلم مدار نیستند و بیشترین اهمیت  و تمرکز روی یادگیری زبان آموزان است. همچنین به احساسات و نگرش زبان آموزان بها داده می شود و هر جلسه در پایان کلاس نظر و احساس زبان آموزان را به زبان مادری شان در مورد این متد می پرسند و به گفته های آنان نیز ارزش و اهمیت داده می شود و در اصلاح  پروسه ی آموزش مورد توجه قرار می گیرند.

این متد، قوه ی ادراک و فعالیت هوشی و ذهنی زبان آموزان را بیدار می کند و در تمام مدت آموزش از آن در حل مساله و کشف و کسب نکات جدید استفاده می شود و یادگیری را بهبود می بخشد.

 

معایب Silent Way :

انتقاد شده که در این روش به ساختار های گرامری و تلفظ  و کار و تمرین روی آن بیش از اندازه تاکید شده است و زمان برای یادگیری سایر مهارت ها بسیار محدود شده است.

همچنین این متد خیلی کند پیش می رود و بیشتر برای سطوح ابتدایی مناسب است که فعالیت های آن نیزبسیار زمان بر می باشد.

همچنین دیده شده که برخی با این نوع روش ها  گیج می شوند و حتی از این نوع یادگیری می ترسند!

 

راه حل :

به صورت خلاصه و ساده می توان گفت که اگر به زبان آموزان ابتدایی آموزش می دهید، استفاده از ابزارها می تواند کلاس را جذاب تر کند. خصوصا برای زبان آموزانی که  کم سن و سال هستند.

قابل ذکر است که لازم نیست از همه ی ابزارها و تکنیک های اشاره شده استفاده کنید. شما می توانید مثلا فقط از Rod ها استفاده کنید و از آن ها برای آموزش رنگ ها و اعداد به طور ساده تر استفاده نمایید.

اما برای مقاطع بالاتر می توانید به صلاح دید خود و با توجه به شناختی که از زبان آموزانتان دارید، از ابزار دیگر مثل   Word Charts  و Fidel Charts استفاده کنید.

در کل، راه حل این است که اگر با اجرای کامل این متد در همه ی کلاس ها موافق نیستید( که طبیعی هم هست) می توانید با توجه به شرایط مهم برای انتخای متد که در مطلب مربوط به Direct Method در قسمت راه حل  گفته شد، برخی از تکنیک ها و ابزار آن را در کلاس به کار ببندید. اگرهم وارد کلاس جدیدی شدید که از زبان آموزانتان در ابتدا شناخت کافی نداشتید، می توانید از تجربه های قبلی استفاده کنید و در عین حال عکس العمل زبان آموزان جدیدتان را نیز مد نظر قرار دهید و بعد از چند جلسه استفاده از تکنیک ها تصمیم بگیرید که می خواهید چه روندی را ادامه دهید و کدام تکنیک  را بیشتر استفاده کنید.

 

امیدوارم با در میان گذاشتن ایده ها و راه های بیشتر در این مورد، ما و معلمان عزیز دیگر را در این حیطه راهنمایی کنید.

-------------------------------------------------------------------------

این مطلب از بخش اصول و روش تدریس توسط خانم فرناز زمانی ارسال گردیده است.

-------------------------------------------------------------------------

کپی با ذکر منبع مجاز است

منبع : باشگاه زبان آموزان انگلیش کمپ

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...