تبلیغات

Common Mistakes at KET, PET, FCE, CAE, CPE… and how to avoid them

Common Mistakes at KET, PET, FCE, CAE, CPE… and how to avoid them

 AT / FCE / CAE / KET, کتاب / EBook6 دیدگاه / 6 Comments

Common Mistakes at KET PET FCE CAE CPE Common Mistakes at KET, PET, FCE, CAE, CPE... and how to avoid them

در این پست مجموعه کتابهای کمبریج ” اشتباهات رایج در آزمونهای کمبریج و نحوه اجتناب از آنها ” را در قالب یک مجموعه برای شما آماده کرده ایم . در این کتابها اشتباهات همه گیر و رایج در پنج آزمون کمبریج  KET,PET,FCE,CAE,CPE  که با بررسی هزاران پاسخنامه متقاضیان این آزمون ها , گردآوری شده اند  را برای متقاضیان این آزمونها مشخص می سازد وبا توضیحات و توصیه های روان و کوتاه کمک می کند که از این خطاها در آزمون خودداری شود . این پنج کتاب را می توانید بصورت رایگان و هم اکنون از کاردوآنلاین دریافت نمایید. پیشتر دو کتاب دیگر از انتشارات کمبریج در زمینه اشتباهات رایج در آزمون آیلتس ( سطح متوسطه و پیشرفته )  در سایت قرارداده شده بود .

Common Mistakes at KET, PET, FCE, CAE, CPE… and how to avoid them

—————————————————————————-

5540879 749 preview Common Mistakes at KET, PET, FCE, CAE, CPE... and how to avoid them

Common Mistakes at KET… and How to Avoid Them

Author: Liz Driscoll
Publisher: Cambridge University Press
Publication date: 2007
ISBN: 0521692482
Format: PDF
Pages: 64
Size: 16 MB

This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt.
- Highlights common mistakes that learners really make.
- Based on analysis of thousands of exam scripts.
- Short, snappy explanations focus on key problem areas.
- Includes exam-style exercises.

Common Mistakes at PET…and How to Avoid Them

2497629 749 preview Common Mistakes at KET, PET, FCE, CAE, CPE... and how to avoid them

Author: Liz Driscoll
Publisher: Cambridge University Press
Publication date: 2005
ISBN: 0521606845
Format: PDF
Pages: 64
Size: 5 MB

This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the PET exam and show how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt.

5558178 749 preview Common Mistakes at KET, PET, FCE, CAE, CPE... and how to avoid them

Common Mistakes at First Certificate… and How to Avoid Them

Author: Susanne Tayfoor
Publication date: 2004
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 0521520622
Format: PDF
Pages: 64
Size: 10 MB

This neat little book focuses on the real mistakes learners make at FCE and shows how to avoid them. It is based on the Cambridge Learner Corpus, a unique resource containing over 10,000 marked exam scripts from Cambridge ESOL. Each unit focuses on a key problem area. Clear explanations and varied exercises help learners to use the language accurately. Regular tests offer learners a further opportunity to check and consolidate what they have learnt.
- Based on analysis of over 10,000 Cambridge ESOL exam scripts in the Cambridge Learner Corpus
- Highlights common mistakes that learners really make
- Short, snappy units focus on key problem areas
- Clear unit structure: test, teach, test
- Concise explanations
- Includes FCE-style exercises
- Regular tests
- Includes answer key.

418yYUYJN L. BO2,204,203,200 PIsitb sticker arrow click,TopRight,35, 76 AA300 SH20 OU01  Common Mistakes at KET, PET, FCE, CAE, CPE... and how to avoid them

Common Mistakes at CAE… and How to Avoid Them

Author: Debra Powell
Publication date: 2004
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 0521520622
Format: PDF
Pages: 64
Size: 5,71 MB

Focuses on the real mistakes students make in the exam and shows how to avoid them. This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt.
- Highlights common mistakes that learners really make
- Based on analysis of thousands of exam scripts
- Short, snappy explanations focus on key problem areas
- Includes exam-style exercises

5537735 749 preview Common Mistakes at KET, PET, FCE, CAE, CPE... and how to avoid them

Common Mistakes at Proficiency… and How to Avoid Them

Author: Julie Moore
Publisher: Cambridge University Press
Format: PDF
Pages: 64
Size: 6,5 MB

Focuses on the real mistakes students make in the Proficiency exam and shows how to avoid them. This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt.
- Highlights common mistakes that learners really make
- Based on analysis of thousands of exam scripts
- Short, snappy explanations focus on key problem areas
- Includes exam-style exercises

ALL IN ONE

Download 43MB
Password : www.kardoonline.com

دانلود ادامه مطلب

http://www.kardoonline.com/common-mistakes-at-ket-pet-fce-cae-cpe-and-how-to-avoid-them/

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...