تبلیغات

اشتباهات رایج انگلیسی-استفاده از زمان گذشته ساده به جای حال کامل

اشتباهات رایج انگلیسی-استفاده از زمان گذشته ساده به جای حال کامل

اشتباهات رایج انگلیسی-استفاده از زمان گذشته ساده به جای حال کامل

 

116. استفاده از زمان گذشته ساده با عملی که اخیرا اتفاق افتاده، به جای حال کامل.

Don’t say: the clock struck.

Say: the clock has struck.

اگر در مورد عملی که تازه به پایان رسیده صحبت می کنیم باید از زمان حال کامل به جای گذشته ساده استفاده کنیم. به عنوان مثال، فورا بعد از the clock strikes  نباید بگوییم the clock struck,  بلکه باید بگوییم the clock has struck.

 

117. استفاده از زمان حال ساده به جای حال کامل.

Don’t say: I’m at this school two years.

Say: I have been at this school  two years.

استفاده از زمان حال کامل ( نه حال ساده) برای عملی که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه دارد. I’ve been at this school two years   به این معناست که هنوز اینجا هستم I’m still here.

 

118. استفاده از زمان حال ساده به جای حال کامل بعد از یک عبارت زمانی  since

Don’t say: Since he came, we’re happy.

Say: Since he came, we’ve been happy.

فعل بعد از یک عبارت زمانی since  به طور کلی به صورت زمان حال کامل است.

119. استفاده از زمان حال ساده به جای حال استمراری.

Don’t say: Look! Two boys fight.

Say: Look! Two boys are fighting.

توجه: می توانیم از زمان حال استمراری برای زمان آینده نیز استفاده کنیم هنگامی که چیزی از قبل تنظیم شده یا به طور حتم پیش بینی شده باشد: Lorna is arriving tomorrow at six. Tom and I are eating out tonight.

120. استفاده نادرست از حال استمراری.

Don’t say: I’m understanding the lesson now.

Say: I understand the lesson now.

 به عنوان یک قانون. افعالی که به معنای حالتی باشند تا یک عمل، به صورت استمرار نمی آیند. مثل understand, know, believe, like, love, belong, prefer, consist, mean, hear, see, etc.

121. استفاده از زمان حال استمراری برای عملی به صورت عادت، به جای حال ساده.

Don’t say: Every morning I’m going for a walk.

Say: Every morning I go for a walk.

از زمان حال ساده استفاده کنید ( نه حال استمراری) برای بیان یک عمل به صورت عادتی در زمان حال.

نکته: از زمان حال استمراری استفاده کنید برای بیان عملی به صورت عادت با کلمه always  یا فعلی که بیان کننده حالت استمرار باشد: he is always talking in class: He is living in London.

 

122. استفاده از فعل use  برای بیان عملی به صورت عادت در زمان حال.

Don’t say: I use to get up at six every morning.

Say: I get up at six every morning.

Or: I’m accustomed to getting up at six, etc.

فعل use  بیان کننده عادت در زمان حال نیست.  I use به معنی I employ است: I use a pen to write with

توجه: used to  یک حالت یا عادتی را در زمان گذشته بیان می کند و معمولا اشاره دارد به موقعیتی در گذشته که دیگردر زمان حال وجود ندارد: my father used to play football very well

123. استفاده از زمان گذشته استمراری برای بیان عملی به صورت عادت، به جای زمان گذشته ساده.

Don’t say: Last year I was walking to school every day.

Say: Last year I walked to school every day.

از زمان گذشته ساده، نه گذشته استمراری  برای بیان عادتی در گذشته استفاده کنید.

نکته: از زمان گذشته استمراری برای توضیح حوادثی که در گذشته همزمان با یک عمل دیگر اتفاق افتاده اند، استفاده می کنیم: I was walking to school when I met him.

124. استفاده از زمان گذشته به جای ماضی بعید.

Don’t say: The train already left before I arrived.

Say: The train had already left before I arrived.

از زمان ماضی بعید هنگامی استفاده می کنیم که عملی در گذشته زودتر از یک عمل دیگر اتفاق افتاده است.عملی که زودتر اتفاق افتاده به صورت ماضی بعید و دیگری گذشته ساده.

نکته:زمان حال و ماضی بعید را باهم در یک جمله به کار نبرید. این جمله اشتباه است: my brother says that he had not gone to the cinema last night

125.استفاده از ماضی بعید به جای گذشته ساده.

Don’t say: I’d finished the book yesterday.

Say: I finished the book yesterday.

از زمان ماضی بعید تنها وقتی که یک فعل دیگر در زمان گذشته در جمله  وجود داشته باشد، استفاده می کنیم.

-------------------------------------------------------------------------

این مطلب از بخش آموزش گرامر توسط خانم مونا خدادادیان ارسال گردیده است.

-------------------------------------------------------------------------

کپی با ذکر منبع مجاز است

منبع : باشگاه زبان آموزان انگلیش کمپ

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...