تبلیغات

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی (عشق و عاشقی)

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی (عشق و عاشقی)

ضرب المثل های مربوط به عشق و عاشقی

There is no sickness like love sickness

هیچ دردی بدتر از درد عشق نیست.

Love is without reason

عشق دلیل و منطق نمی شناسد.

Love is a bridge between two hearts

عشق پلی است میان دو قلب عاشق.

Love is full of troubles

راه عشق راهی پر پیچ و خم است.

Love sees no faults

آدم عاشق کور است؛ عاشق عیب معشوق را نمی بیند.

Love and light can not be hide

عشق و مشک پنهان نمی ماند.

Love is like a flower which blooms with trust

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید.

Love laughs at locksmiths.

عشق به قفل ساز می روید.

Love makes the world go round

من قوت ز عشق می پذیرم     گر میرد عشق من بمیرم

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...