تبلیغات

دانلود Speaking Time 2

دانلود Speaking Time 2

st2 دانلود Speaking Time 2

کتاب های سه سطحی Speaking Time برای زبان آموزان سطح elementary  طراحی شده است. تمرین های این کتاب به زبان آموزان سطح elementary  کمک میکند که مهارت Speaking خود را بهبود ببخشند. تمرین های Listening کتاب به زبان آموزان کمک میکند که با شنیدن صدای Native ها سعی در مدل کردن مکالمات خود بر اساس آنها داشته باشند.

در این کتاب هر فصل به موضوعی خاص اختصاص داده شده است و دامنه ی وسیعی از موضوعات پوشش داده شده است. هر فصل شامل چهار صفحه است و نهایتاً شانش صحبت کردن به زبان آموز در قالب یک کنفرانس داده می شود تا مهارت Speaking آنها برای شرایط علمی مثل دانشگاه تقویت شود. صدای گویندگان CD همگی واضح و دقیق هستند و همه ی افراد Native می باشند.

در این پست، کتاب تمام رنگی، سی دی، فایل متن مکالمات از کتاب دوم این مجموعه را دانلود کنید.

Speaking Time 2

SPEAKING TIME is a fun, easy-to-use three-level speaking series designed for elementary school students of English.

The activities presented in each unit of the books help students expand their basic speaking skills through guided practice. Additional listening and pair-work activities provide opportunities for students to hear spoken models and practice their own oral communicative skills in communicative activities

The content of Speaking Time covers a wide range of theme-based topics over twenty units per book. Each unit contains four pages of linked language practice based on a given modeled speech. Each unit builds up to a mini presentation, giving learners confidence to operate in English-speaking academic environments. Many of the target phrases are recorded on a high-quality CD featuring native English speakers. This ensures critical early exposure to correct English pronunciation, stress, and intonation.

* easy-to-use, speaking-based activities that need minimal teacher preparation

* subject matter accessible to young learners

* clearly-presented modeled language samples

* CD with one hundred audio tracks of native-English speaker pronunciation

* full-color pictures to guide comprehension and anticipation of material

Download 42MB

Password : www.kardoonline.com

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...