تبلیغات

دانلود کتاب های دوره آموزش زبان American Headway

دانلود کتاب های دوره آموزش زبان American Headway

دانلود رایگان کتاب های American Headway


 

دانلود دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز American Headway 1   (حجم: 32 مگابایت)

دانلود دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز American Headway 1   (حجم: 45 مگابایت)

دانلود دانلود فایل PDF کتاب تمرین American Headway 1   (حجم: 13 مگابایت)

دانلود دانلود فایل صوتی کتاب تمرین American Headway 1   (حجم: 44 مگابایت)


 

دانلود دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز American Headway 2   (حجم: 35 مگابایت)

دانلود دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز American Headway 2   (حجم: 150 مگابایت)

دانلود دانلود فایل PDF کتاب تمرین American Headway 2   (حجم: 15 مگابایت)

دانلود دانلود فایل صوتی کتاب تمرین American Headway 2   (حجم: 40 مگابایت)


 

دانلود دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز American Headway 3   (حجم: 34 مگابایت)

دانلود دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز American Headway 3   (حجم: 123 مگابایت)

دانلود دانلود فایل PDF کتاب تمرین American Headway 3   (حجم: 13 مگابایت)

دانلود دانلود فایل صوتی کتاب تمرین American Headway 3   (حجم: 55 مگابایت)


 

دانلود دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز American Headway 4   (حجم: 38 مگابایت)

دانلود دانلود فایل صوتی کتاب دانش آموز American Headway 4   (حجم: 179 مگابایت)


رمز رمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com


راهنما: پس از دانلود، با استفاده از نرم افزار Winrar و پسورد داده شده فایل ها را Extract نمایید.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...