تبلیغات

Dracula: chapter 1 part 4

Dracula: chapter 1 part 4

 

ترجمه : گروه اسمارت :: محمد امامی

ادامه ی داستان همراه با ترجمه در ادامه ی مطلب...

به شدت توصیه می شود از دست ندهید...

نظر فراموش نشود...

کتاب بی نظیر در ژانر ومپایر ها...

I had to hurry breakfast, for the train started a little
before eight, or rather it ought to have done so,

for afterrushing to the station at 7:30 I had to sit in the carriage for
more than an hour before we began to move.
It seems to me that the further east you go the more
unpunctual are the trains. What ought they to be in
China?
All day long we seemed to dawdle through a country
which was full of beauty of every kind. Sometimes we saw
little towns or castles on the top of steep hills such as we
see in old missals; sometimes we ran by rivers and streams
which seemed from the wide stony margin on each side of
them to be subject to great floods. It takes a lot of water,
and running strong, to sweep the outside edge of a river
clear.
At every station there were groups of people,
sometimes crowds, and in all sorts of attire. Some of them
were just like the peasants at home or those I saw coming
through France and Germany, with short jackets, and
round hats, and home-made trousers; but others were very
picturesque.

((من تا به حال به عجله صبحانه، قطار شروع کمی
قبل از هشت، و یا به جای آن باید خود را آغاز کرد ،

برای afterrushing به ایستگاه در 7:30 بعد از من مجبور به نشستن در کالسکه
بیش از یک ساعت قبل از ما شروع به حرکت می کند .
آن را به من به نظر می رسد که در شرق بیشتر شما را به بیشتر
unpunctual قطار . آنچه که باید آنها را به در
چین؟
در تمام طول روز به نظر می رسید ما به اهمال کار از طریق یک کشور
که پر از زیبایی از هر نوع بود . گاهی اوقات ما را دیدم
شهرهای کوچک و یا قلعه در بالای تپه های شیب دار مانند ما
دیدن در missals قدیمی ، گاهی اوقات ما با رودخانه ها و نهرها زد
که از حاشیه سنگی گسترده ای در هر طرف به نظر می رسید
آنها را به معرض سیل بزرگ . طول می کشد تا مقدار زیادی از آب ،
و در حال اجرا قوی، به این سو بان سو حرکت دادن لبه در خارج از یک رودخانه
روشن است.
در هر ایستگاه گروه از مردم وجود دارد،
گاهی اوقات جمعیت ، و در تمام انواع لباس . برخی از آنها
شد درست مثل دهقانان در خانه و یا کسانی که من تو را دیدم به آینده
از طریق فرانسه و آلمان، با کت کوتاه ، و
کلاه گرد و شلوار خانه ساخته شده است ، اما برخی دیگر بسیار بودند
زیبا.))

 

 

نظر :: نشه فراموش

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...