تبلیغات

متن و ترجمه ی آهنگ We can't stopاز miley cyrus

متن و ترجمه ی آهنگ We can't stopاز miley cyrus

ترجمه و متن این آهنگ زیبا را می توانید در ادامه ی مطلب ببینید.

نظرات شما روی چشم ما جای دارد.


It’s our party we can do what we want
این جشن خودمونه و هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم
It’s our party we can say what we want
این جشن خودمونه و هر حرفی که بخوایم میتونیم بزنیم
It’s our party we can love who we want
این جشن خودمونه و هر کسی که بخوایم رو میتونیم دوست داشته باشیم
We can kiss who we want
میتونیم هر کسی که خواستیم رو ببوسیم
We can sc*rew who we want
میتونیم با هر کسی که خواستیم بخوابیم

Red cups and sweaty bodies everywhere
اینجا پر از لیوانهای قرمز و بدنهای عرقی شده
Hands in the air like we don’t care
دستهامونو بردیم بالا و انگار به هیچی اهمیت نمیدیم
Cause we came to have so much fun now
چون ما اومدیم اینجا تا حسابی خوش بگذرونیم
Got somebody here might get some now
یه نفرو پیدا کردم که ممکنه الان باهاش خوش بگذرونم
If you’re not ready to go home
اگه واسه ی خونه رفتن آماده نیستی
?Can I get a hell no
میتونم جواب منفی بشنوم؟
Cause we gonna go all night
چون میخوایم تمام شب رو ادامه بدیم
Till we see the sunlight alright
تا وقتی که نور خورشید رو ببینیم،خیلی خب

So la da da di we like to party
پس لا دا دا دی،ما دوست داریم جشن بگیریم
Dancing with Miley
با مایلی برقصیم
Doing whatever we want
و هر کاری که میخوایم انجام بدیم
This is our house
اینجا خونه ی خودمونه
This is our rules
قوانین،قوانین خودمونن

And we can’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
And we won’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
Can’t you see it’s we who own the night
نمیتونی ببینی صاحب شب کیه؟
Can’t you see it we who bout’ that life
نمیتونی ببینی ما کسایی هستیم که زندگی میکنیم؟

And we can’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
And we won’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
We run things
ما همه چیزو کنترل میکنیم
Things don’t run we
چیزی ما رو کنترل نمیکنه
Don’t take nothing from nobody
از هیچکس هیچی نگیر

It’s our party we can do what we want
این جشن خودمونه و هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم
It’s our party we can say what we want
این جشن خودمونه و هر حرفی که بخوایم میتونیم بزنیم
It’s our party we can love who we want
این جشن خودمونه و هر کسی که بخوایم رو میتونیم دوست داشته باشیم
We can kiss who we want
میتونیم هر کسی که خواستیم رو ببوسیم
We can screw who we want
میتونیم با هر کسی که خواستیم بخوابیم

To my homegirls here with the big butts
تقدیم به دوستهای دختر خودم که اینجان و با*سنهای بزرگشون
Shaking it like we at a strip club
رو طوری میلرزونن که انگار توی کلوپ رقاصه های برهنه ایم
Remember only God can judge us
یادت بمونه که فقط خدا میتونه قضاوتت کنه
Forget the haters cause somebody loves ya
کسایی که ازت متنفرن رو فراموش کن چون یه نفر هست که دوست داشته باشه
And everyone in line in the bathroom
و همه ی کسایی که توی صف حمام ـین
Trying to get a line in the bathroom
و کسایی که دارین سعی میکنین وارد صف حمام بشین
We all so turnt up here
ما همه مستیم
Getting turnt up yea yea
و داریم مست تر میشیم
So la da da di we like to party
پس لا دا دا دی،ما دوست داریم جشن بگیریم
Dancing with Miley
با مایلی برقصیم
Doing whatever we want
و هر کاری که میخوایم انجام بدیم
This is our house
اینجا خونه ی خودمونه
This is our rules
قوانین،قوانین خودمونن

And we can’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
And we won’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
Can’t you see it’s we who own the night
نمیتونی ببینی صاحب شب کیه؟
Can’t you see it we who bout’ that life
نمیتونی ببینی ما کسایی هستیم که زندگی میکنیم؟

And we can’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
And we won’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
We run things
ما همه چیزو کنترل میکنیم
Things don’t run we
چیزی ما رو کنترل نمیکنه
Don’t take nothing from nobody
از هیچکس هیچی نگیر

It’s our party we can do what we want
این جشن خودمونه و هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم
It’s our party we can say what we want
این جشن خودمونه و هر حرفی که بخوایم میتونیم بزنیم
It’s our party we can love who we want
این جشن خودمونه و هر کسی که بخوایم رو میتونیم دوست داشته باشیم
We can kiss who we want
میتونیم هر کسی که خواستیم رو ببوسیم
We can screw who we want
میتونیم با هر کسی که خواستیم بخوابیم
It’s our party we can do what we want to
این جشن خودمونه و هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم

It’s our house we can love who we want to
خونه ی خودمونه و به هر کسی که بخوایم میتونیم عشق بورزیم
It’s our song we can sing we if we want to
آهنگ خودمونه و اگه بخوایم میتونیم بخونیمش
It’s my mouth I can say what I want to
این دهن خودمه و هر چیزی که بخوام میتونم بگم
Yea, Yea, Yea
آره

It’s my cup I can drink what I want to
این لیوان خودمه و هر چیزی که بخوام میتونم باهاش بخورم
It’s our life we can live how we want to
این زندگی خودمونه و هر طور که بخوایم زندگیش میکنیم
Its one night we can do what we want to
فقط یه شبه و هر کاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم
Be alone if we want to but we don’t want to
اگه بخوایم میتونیم تنها باشیم ولی نمیخوایم

And we can’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
And we won’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
Can’t you see it’s we who own the night
نمیتونی ببینی صاحب شب کیه؟
Can’t you see it we who bout’ that life
نمیتونی ببینی ما کسایی هستیم که زندگی میکنیم؟


And we can’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
And we won’t stop
و ما نمیتونیم متوقف بشیم
We run things
ما همه چیزو کنترل میکنیم
Things don’t run we
چیزی ما رو کنترل نمیکنه
Don’t take nothing from nobody

از هیچکس هیچی نگیر

Yea, Yea, Yea
آره
We can do what we want to
هر کاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم
Do what we want to
هر کاری که بخوایم انجام میدیم


پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...