تبلیغات

متن و ترجمه  آهنگ Hot N Coldاز katy perry

متن و ترجمه آهنگ Hot N Coldاز katy perry

ترجمه ی این آهنگ رو به هیچ وجه از دست ندید. مطمئنم که طرفدارای کیتی ازش لذت می برن.

We love katy.

خواهش میکنم نظر بذارین.

Katy Perry - Hot 'n' Cold

You change your mind

تو نظرت رو عوض میکنی

Like a girl changes clothes

مثل دختری که لباساش رو عوض میکنه

Yeah, you PMS like a bitch

آره، تو مثل یه سگ هرزه میمونی

I would know

باید میدونستمAnd you always think

و تو فکر کردنت [و...]

Always speak cryptically

[و...] حرف زدنت مرموزانهس

I should know

باید میدونستم

That you're no good for me

که برای من مفید نیستند'Cause you're hot then you're cold

چون تو گرم میگیری و بعد سرد میشی

You're yes then you're no

[جوابت] بله هستش و بعد نه میشه

You're in and you're out

پا هستی و پا نیستی

You're up and you're down

بالا هستی و پایینی

You're wrong when it's right

وقتی که درسته، تو غلطی

It's black and it's white

میگی سیاهه ولی سفیده

We fight, we break up

میجنگیم و از هم جدا میشیم

We kiss, we make up

میبوسیم و با هم زوج میشیمYou, you don't really wanna stay, no

تو، واقعاً نمیخوای بمونی، نه

You, but you don't really wanna go, oh

تو، واقعاً هم نمیخوای بری، آه'Cause you're hot then you're cold

چون تو گرم میگیری و بعد سرد میشی

You're yes then you're no

[جوابت] بله هستش و بعد نه میشه

You're in and you're out

پا هستی و پا نیستی

You're up and you're down

بالا هستی و پایینیWe used to be just like twins, so in sync

ما عادت کرده بودیم مثل دو قلوها همه کارها رو با هم انجام بدیم

The same energy now's a dead battery

همون انرژی الان مثل یه باتری خالی شده میمونه

Used to laugh 'bout nothing

عادت کرده بودیم بی دلیل بخندیم

Now you're plain boring

حالا تو گله داری که خسته کننده شده

I should know

باید میدونستم

That you're not gonna change

که تو قرار نیست عوض بشی'Cause you're hot then you're cold

چون تو گرم میگیری و بعد سرد میشی

You're yes then you're no

[جوابت] بله هستش و بعد نه میشه

You're in and you're out

پا هستی و پا نیستی

You're up and you're down

بالا هستی و پایینی

You're wrong when it's right

وقتی که درسته، تو غلطی

It's black and it's white

میگی سیاهه ولی سفیده

We fight, we break up

میجنگیم و از هم جدا میشیم

We kiss, we make up

میبوسیم و با هم زوج میشیمYou, you don't really wanna stay, no

تو، واقعاً نمیخوای بمونی، نه

You, but you don't really wanna go, oh

تو، واقعاً هم نمیخوای بری، آه'Cause you're hot then you're cold

چون تو گرم میگیری و بعد سرد میشی

You're yes then you're no

[جوابت] بله هستش و بعد نه میشه

You're in and you're out

پا هستی و پا نیستی

You're up and you're down

بالا هستی و پایینیSomeone call the doctor

یکی دکتر رو خبر کنه

Got a case of a love bipolar

یه مورد عشق دو قطبی داریم

Stuck on a rollercoaster

که روی ترن هوایی مونده

Can't get off this ride

نمیتونه ازش پیاده شه

You change your mind

تو نظرت رو عوض میکنی

Like a girl changes clothes

مثل دختری که لباسش رو عوض میکنه'Cause you're hot then you're cold

You're yes then you're no

You're in and you're out

You're up and you're down

You're wrong when it's right

It's black and it's white

We fight, we break up

We kiss, we make up'Cause you're hot then you're cold

چون تو گرم میگیری و بعد سرد میشی

You're yes then you're no

[جوابت] بله هستش و بعد نه میشه

You're in and you're out

پا هستی و پا نیستی

You're up and you're down

بالا هستی و پایینی

You're wrong when it's right

وقتی که درسته، تو غلطی

It's black and it's white

میگی سیاهه ولی سفیده

We fight, we break up

میجنگیم و از هم جدا میشیم

We kiss, we make up

میبوسیم و با هم زوج میشیمYou, you don't really wanna stay, no

تو، واقعاً نمیخوای بمونی، نه

You, but you don't really wanna go, oh

تو، واقعاً هم نمیخوای بری، آهYou're hot then you're cold

تو گرم میگیری و بعد سرد میشی

You're yes then you're no

[جوابت] بله هستش و بعد نه میشه

You're in and you're out

پا هستی و پا نیستی

You're up and you're down, down, down, down...

بالا هستی و پایینی، پایینی، پایینی، پایینی ...

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...