تبلیغات

Listen and Say It Right in English, When to Use Formal and Everyday English

Listen and Say It Right in English, When to Use Formal and Everyday English

Listen and Say It Right in english Listen and Say It Right in English, When to Use Formal and Everyday English

کتاب Listen and Say It Right in English, When to Use Formal and Everyday English شامل  مکالمات در زبان انگلیسی به 2 شیوه رسمی و غیررسمی ( عامیانه -روزمره – مکالمات رایج) در موقعیت های مختلف نظیر سفازش غذا ,سلام و احوالپرسی ,دعوت کردن و غیره  می باشد که می توانید تفاوت این دوشیوه را متوجه شوید. این کتاب که بهمراه سی دی صوتی می باشد با تمرینات داده شده می تواند در ارتقای قدرت شنیداری زبان آموز موثر باشد.مجموعه روان و سرگرم کننده است .

دانلود کتاب

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...