تبلیغات

واژه های گمراه کننده – عمل معذرت‌خواهی

واژه های گمراه کننده – عمل معذرت‌خواهی

واژه های گمراه کننده – عمل معذرت‌خواهی

در نگاه اول تمامی عبارات فوق عمل معذرت‌خواهی را تداعی می‌کنند، اما باید توجه داشته باشیم که excuse me بیشتر در آمریکا و pardon me بیشتر در بریتانیا کاربرد دارد.

Excuse Me

used to say that you are sorry for interrupting somebody or behaving in a slightly rude way.

Example:

- Guy sneezed loudly. ‘Excuse me,’ he said.

- Excuse me, is this the way to the station?

Pardon Me

used by some people to say ‘sorry’ when they have accidentally made a rude noise, or said or done something wrong.

Example:

‘You’re very quiet today.’ ‘Pardon?’ ‘I said you’re very quiet today.’

Sorry

feeling sad and sympathetic

Example:

I’m sorry that your husband lost his job.

Beg Your Pardon

used to tell somebody that you are sorry for something you have said or done.

Example:

I beg your pardon, I thought that was my coat.

همچنین sorry معذرت‌خواهی شدیدتری است که در قبال انجام اعمال اشتباه بیان می‌گردد. اما از دو اصطلاح قبل، بیشتر برای بیان شرمندگی از کارهایی که کاملا مودبانه نیستند، استفاده می‌گردد. اعمالی مثل مزاحم خلوت کسی شدن، یا پرسیدن سوالی از کسی، ترک یک جلسه برای مدت کوتاه، سرفه کردن و از کنار کسی گذشتن از مواردی است که با excuse me یا pardon me همراه می‌گردد. در آمریکا برای نشان‌دادن عدم درک، یا نشنیدن یک گفتار طرف مقابل، از excuse me استفاده می‌شود، در بریتانیا همین حالت با pardon همراه می‌گردد.

منبع: انگلیش کمپ

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...