تبلیغات

Daily Idioms – زیر پا گذاشتن همه هنجار ها

Daily Idioms – زیر پا گذاشتن همه هنجار ها

Daily Idioms – زیر پا گذاشتن همه هنجار ها

Idiom: Break Every Rule in The Book

If you behave in a completely unacceptable way, you break every rule in the book.

معادل فارسی: زیر پا گذاشتن همه هنجار ها

Example:

- Our competitors obtained the contract by breaking every rule in the book.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...