تبلیغات

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Amicable و Amiable

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Amicable و Amiable

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Amicable و Amiable

در انگلیسی کلمات زیادی وجود دارند که می توانند گمراه کننده باشند که ما در ادامه دو واژه دیگر را به شما نشان می دهیم.

 

Amiable

pleasant; friendly and easy to like.

معنی فارسی: شیرین ،دلپذیر،مهربان ،دوست داشتنى

Point: Amiable refers for example to someone’s personality and suggests a friendly and pleasant manner

Example:

- an amiable tone of voice

- Her parents seemed very amiable.

Amicable

done or achieved in a polite or friendly way and without arguing.

معنی فارسی: موافق ،دوست ،دوستانه

Point: Amicable refers to things like arrangements and agreements that are favourable to both sides in the agreement or arrangement.

Example:

- an amicable relationship

- An amicable settlement was reached.

- In spite of their disagreement they parted on amicable terms.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...