تبلیغات

Daily Idioms – خر کردن

Daily Idioms – خر کردن

Daily Idioms – خر کردن

Idiom: Carrot and Stick

the carrot and (the) stick (approach)

if you use the carrot and stick approach, you persuade somebody to try harder by offering them a reward if they do, or a punishment if they do not.

معنی فارسی: خر کردن و سو استفاده از نیازمند بودن طرف

نکته: معنی این چماق و هویج نیست معنیش سیاست هویج به قلاب بستن هست.یعنی مثل اسب که با قلاب ی هویج میگیرن جلوش که راه بر

در اصطلاح به سیاست ارائه تشویق برای رفتار خوب و ارائه تنبیه برای رفتار بد است. یا به عبارتی به معنی سیاست تهدید و تحبیب به کار می‌رود. تعریف بارون در دیکشنری تجاری: استراتژی هویج و چماق در مذاکراتی بکار می رود که یک طرف خواستار چیزهایی از طرف مقابل می باشد، و مجازاتی را برای طرف مقابل در صورت عدم انجام درخواست مطرح می کند.

Example:

- The emphasis is on the carrot of incentive rather than the stick of taxes.

- the government’s carrot-and-stick approach in getting young people to find jobs.

- Some parents use a carrot-and-stick approach to obtain good results from their children.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...