تبلیغات

Daily Idioms – از کوره در رفتن

Daily Idioms – از کوره در رفتن

Daily Idioms – از کوره در رفتن

http://englishcamp.ir/wp-content/uploads/2014/05/Angry-man1.jpg

Idiom: Come Apart at The Seams

To say that someone is coming apart at the seams means that they are extremely upset or under severe mental stress.

معنی فارسی: از کوره در رفتن، در حال از هم پاشیدن

Example:

- Bob has had so many problems lately, he’s coming apart at the seams.

- He thinks his life is coming apart at the seams. (در حال از هم پاشیدن)

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...