تبلیغات

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Lose و Loose

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Lose و Loose

واژه های گمراه کننده – تفاوت بین Lose و Loose 

http://englishcamp.ir/wp-content/uploads/2014/06/lose-loose.jpg

Lose

to misplace or not win (v).

معنی فارسی: گم کردن ،مفقود کردن ،تلف کردن ،از دست دادن ،زیان کردن ،باختن(در قمار وغیره)،شکست خوردن

Example:

- Mom glared at Mikey. “If you lose that new lunchbox, don’t even think of coming home!”

- He’s lost his job.

Loose

to not be tight; verb (rarely used)–to release (adj).

معنی فارسی: لق ،گشاد،ول، شل وسست شدن ،رهاکردن ،درکردن(گلوله وغیره) ،سبکبار کردن

Example:

- The burglar’s pants were so loose that he was sure to lose the race with the cop chasing him.

- While awaiting trial, he was never set loose from jail because no one would post his bail.

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...