تبلیغات

فستیوال زبان تابستان در مدارس سرای دانش

فستیوال زبان تابستان در مدارس سرای دانش

فستیوال زبان تابستان در مدارس سرای دانش

امسال برای اولین بار، در طول تابستان تک تک دانش آموزان مدارس سرای دانش، یک پروژه ی علمی‌ به زبان انگلیسی آماده می‌‌کنند، و با کمک دبیر زبانشان این پروژه را روی وبسایت انگلیسی کانون قرار می‌‌دهند. پروژه‌ها بر اساس محتوی و چگونگی‌ انتقال ارزیابی خواهند شد، و از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ شهریور، هر مدرسه ۵ پروژه ی برتر خود را برای مسابقه ی نهایی معرفی‌ خواهد کرد. سه پروژه ی برتر از گروه‌ها ی زیر انتخاب می‌‌شوند، و دانش آموزان جایزه دریافت می‌‌کنند:

 • گروه اول: پروژه ی دانش آموزانی که سطح زبان متوسط و قوی دارند.
 • گروه دوم: پروژه ی دانش آموزانی که سطح زبان آن‌‌ها از متوسط پایین تر است.
 •  

 • گروه سوم: پروژه ی دانش آموزانی که کار تحقیقاتی‌ ویژه انجام داده اند.


  ارائه و نوشته ی دانش آموزان بر اساس این شاخص‌ها ارزیابی می‌‌شوند: یک) محتوی، دو) انتقال

  شاخص نمره دهی‌ به دانش آموزانی که سطح زبان آن‌‌ها متوسط و قوی است:

  یک) ارزیابی محتوی:

       الف: پیغام اصلی‌: پیغام اصلی‌ چیست؟ آیا دانش آموز می‌‌تواند کّل کارش را در یک جمله خلاصه کند؟

        ب: عدم پراکنده گی‌: آیا متن یا ارائه روی یک موضوع مشخص متمرکز است، یا ملغمه یی از ایده‌ها ی پراکنده و گسسته است؟

        ج: جستجوی منبع: چند و چه منابعی برای تولید ارائه یا متن استفاده شده است؟ منابع عبارتند از وب‌سایت، کتاب، مجله، روزنامه، پیشنهادات اولیا و دبیر.

  دو) ارزیابی انتقال ارائه:

        الف: جذب مخاطب: آیا دانش آموز مخاطب را جذب می‌‌کند؟ (ارزیابی مهارت فنّ بیان، نخواندن از روی کاغذ، پرسیدن سوال از مخاطب)

        ب: آغاز تاثیر گذار: آیا ارائه با یک داستان جذاب، طرح مساله یا یک سوال معنا دار شروع می‌‌شود؟

        ج: پایان به یاد ماندنی: آیا ارائه با یک پایان به یاد ماندنی تمام می‌‌شود که در ذهن مخاطب تا مدت‌ها بماند؟

  سه: ارزیابی متن:

        الف: دزدی محتوی: آیا مطلب کپی از کس دیگری است یا خود دانش آموز آن‌ را تولید کرده؟

        ب: ایراد املایی و دستور زبانی‌: آیا متن ایراد دیکته یی، نقطه گذاری و دستور زبانی‌ دارد؟

        ج: جمله ی آغازین: آیا جمله ی شروع هدف اصلی‌ نوشته را مشخص می‌‌کند؟

  شاخص‌ها ی نمره دهی‌ به پروژه‌ها ی دانش آموزانی که سطح زبان ضعیف دارند:

  یک: ارزیابی محتوی:

        الف: انتخاب موضوع معنا دار: آیا موضوع ساده مثل معرفی خودشان یا خواندن سرود دسته جمعی را انتخاب کرده اند، یا موضوع‌ها ی معنا دار مثل خلاصه کردن و ارائه ی کتاب داستان را انتخاب کرده اند؟

  دو: ارزیابی انتقال ارائه:

        الف: عدم استفاده از فارسی‌: آیا دانش آموز در طول ارائه به زبان انگلیسی صحبت می‌‌کند؟ استفاده از هر کلمه ی فارسی‌ در طول ارائه نمره ی منفی‌ دارد.

        ب: جذب مخاطب: آیا دانش آموز مخاطب را جذب می‌‌کند؟ (ارزیابی مهارت فنّ بیان، نخواندن از روی کاغذ، پرسیدن سوال از مخاطب)

        ج: ارائه ی خلاق: آیا دانش آموز از روش‌ها ی خلاق برای ارائه استفاده می‌کند؟ (روش‌ها یی مثل، خواندن، اجرای نمایش، کشیدن نقاشی).

  سه: ارزیابی متن:

        الف: دزدی محتوی: آیا مطلب کپی از کس دیگری است یا خود دانش آموز آن‌ را تولید کرده؟

        ب: ایراد املایی و نقطه گذاری: آیا متن ایراد دیکته یی و نقطه گذاری دارد؟

        ج: ایراد دستور زبانی‌: آیا متن ایراد دستور زبانی‌ دارد؟

                    د: جمله ی پایانی: آیا جمله ی پایانی پیغام متن را خلاصه و جمع بندی می‌‌کند؟

فستیوال زبان تابستان در مدارس سرای دانش

فستیوال زبان تابستان در مدارس سرای دانش 

 

هر کدام از این شاخص‌ها ۲۰ نمره دارند، و در نهایت نمره ی هر دانش آموز میانگین این نمرات خواهد بود. 

لطفا، پروژه‌ها ی دانش آموزان را که در حال تکمیل شدن است را در صفحه ی فستیوال زبان تابستان، روی وبسایت انگلیسی کانون ببینید، و نظرات خود را کامنت بگذارید تا دانش آموزان بتوانند برای مرحله ی نهایی آماده شود. 

 

مدیر وبسایت انگلیسی کانون فرهنگی‌ آموزش،

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...