تبلیغات

دانلود سوالات مقاله نویسی | Academic Writing Course

دانلود سوالات مقاله نویسی | Academic Writing Course

*برای اولین بار*
دانلود سوالات مقاله نویسی
Academic Writing Course:
Study Skills In English
By R.R Jordan
رشته مترجمی زبان انگلیسی
از سال 1384 تا سال 1393
19 دوره کامل دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 93-92     *جدید*

 دانلود مقاله نویسی نیمسال اول 93-92 سری1

 دانلود مقاله نویسی نیمسال اول 93-92 سری4    *جدید*

 دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 92-91 سری1

 دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 92-91 سری4    *جدید*

 دانلود مقاله نویسی نیمسال اول 92-91

 دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 91-90 سری1

 دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 91-90 سری4

 دانلود مقاله نویسی نیمسال اول 91-90

 دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 90-89

 دانلود مقاله نویسی نیمسال اول 90-89

 دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 89-88

 دانلود مقاله نویسی نیمسال اول 89-88

 دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 88-87

 دانلود مقاله نویسی نیمسال اول 88-87

 دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 87-86

 دانلود مقاله نویسی نیمسال اول 87-86      *جدید*   

 دانلود مقاله نویسی نیمسال دوم 86-85      *جدید*

 دانلود مقاله نویسی نیمسال اول 85-84

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...