تبلیغات

مقاله : درجلسه ی آزمون یادمی گیرید-یادگیری چندبرابر

مقاله : درجلسه ی آزمون یادمی گیرید-یادگیری چندبرابر

 مقاله کاظم قلم چی:درجلسه ی آزمون یادمی گیرید-یادگیری چندبرابر

یک ویژگی و امتیاز مهم آزمون های برنامه ای این است که درهمان جلسه ی آزمون شمامی توانید یادگیری چند برابر داشته باشید . تفاوت اصلی این است که این آزمون ها به شما پاداش یا جریمه ی حساس و سرنوشت سازی نمی دهند و نمره ی این آزمون ها فقط برای خود شما اهمیت دارد و قرار نیست با این آزمون ها در جایی قبول  یا مردود شوید، به کلاس بالاتر بروید یا نروید  به دانشگاه بروید یا نروید ، بورس بگیرید یا نگیرید . در جلسه ی آزمون های برنامه ای ، شما آرامش دارید و می توانید یاد بگیرید . این که چگونه و چه چیزهایی را می توانید یاد بگیرید بعدا توضیح می دهم اما شرط اول برای یادگیری در جلسه ی آزمون  ، داشتن آرامش است . بنابراین از خود شما و مشاوران و پشتیبانان و اولیا می خواهم جلسه ی آزمون های برنامه ای را مکانی برای یادگیری بیشتر و عمیق تر بدانید . توجه بیش از اندازه به نمره و تراز سبب می شود اثر یادگیری در جلسه ی آزمون به شدت پایین بیاید . هیجان و اضطراب بیش از حد، یادگیری را مختل می کند و سبب می شود شما امکان  یادگیری چندبرابر را از دست بدهید .

X

چگونه و چه چیزهایی را  می توان در جلسه ی آزمون یادگرفت ؟

عنوان مقاله به یادگیری چند برابر اشاره می کند . در این جا به چهار نوع یادگیری اشاره می کنم شما ممکن است انواع دیگری را نیز اضافه کنید .

 

اولین و مستقیم ترین نوع یادگیری در جلسه ی آزمون های برنامه ای "بازیابی اطلاعات " است .

در جلسه ی آزمون شما به مغز خود فشار می آورید تا پاسخ سوال ها را به خاطر بیاورید . بازیابی اطلاعات تاثیر چندین برابر در مقایسه با دوباره خوانی دارد . اگر در همان زمان آزمون شما در خانه یا کتابخانه بودید یادگیری تان خیلی کم تر می شد .اگر  می خواستید درس ها را یک بار دیگر از روی کتاب ها یا جزوه هایتان مرور کنیدکم تر یاد می گرفتید اما  وقتی در جلسه ی آزمون هستید و موضوعات را بازیابی می کنید و به ذهنتان فشار می آورید تا به سوال ها پاسخ دهید به مراتب بیشتر یاد می گیرید . بازیابی در مقایسه با دوباره خوانی تاثیر چندین برابر دارد . بهترین زمان و مکانی که شما مجبور به بازیابی می شوید همان جلسه ی آزمون است البته خوب است که خودتان نیز در هنگام مطالعه در منزل نیز به جای دوباره خوانی و چند باره خواندن مطالب ، بازیابی را به تکرارهای پی درپی ترجیح دهید . بازیابی اطلاعات علاوه بر این که چند برابر دوباره خوانی یادگیری را افزایش می دهد تاثیر متفاوتی هم دارد : خوب توجه کنید در هنگام بازیابی اطلاعات ، موضوعات به شکل و فرمتی متفاوت در مغز شما ذخیره می شوند و این امر، نوعی متفاوت از یادگیری را در مغز شما ایجاد می کند . پس اولین و مستقیم ترین نوع یادگیری در جلسه ی آزمون های برنامه ای ، "بازیابی اطلاعات " است .  طی  دو یا سه ساعتی که شما در جلسه ی آزمون نشسته اید معادل چندین برابر مطالعه ی معمولی در خانه یا کتابخانه  یادگیری مستقیم دارید . به این نکته ی جالب نیز توجه کنید: در جلسه ی آزمون شما فقط آن چه را قبلا یادگرفته اید پاسخ نمی دهید بلکه در همان جا دارید یاد می گیرید . یادگیری چند برابرو موثرتر انجام می دهید . به شرط آن که آرام باشید و هیجانتان در حدی معقول و کنترل شده باشد .

 

دومین نوع یادگیری با طبقه بندی سوالات رخ می دهد .

 سخنی را به دکارت نسبت می دهند که می گوید : یادگیری چیزی نیست جز طبقه بندی .وقتی موضوعات را طبقه بندی و دسته بندی  می کنید آن چیزها واضح تر و شفاف تر می شوند . در جلسه ی آزمون شما می توانید سوال ها را به چهار گروه طبقه بندی کنید . سوال هایی که فراموش کرده اید ، آن ها که به گزینه های پاسخشان شک دارید ، موضوعاتی که خودتان متوجه می شوید ناقص یاد گرفته اید و سوال ها و موضوعات مهم .این چهار گروه را با حرف های ف ، ش ، ن  ، م ، مشخص کنید . ف برای فراموش شده ها ، ش برای شک دارها ، ن برای آن مطالبی که خودتان در جلسه ی امتحان متوجه می شوید که ناقص یادگرفته اید و م برای آن چه مهم تشخیص می دهید . ممکن است شما بخواهید نمادهای دیگری انتخاب کنید و مثلا برای هر نوع از این سوال ها علامت یا شکلکی در نظر بگیرید . موضوع اصلی طبقه بندی و غربالگری سوال ها و دسته بندی آن ها به گروه های مختلف است. در جلسه ی آزمون متوجه می شوید که چه چیزهایی را ناقص یادگرفته اید .  فراموش شده ها و شک دارها یادگیری های ناقص و ناتمام شما را مشخص می کنند برخی را هم پاسخ می دهید اما در همان جلسه ی آزمون متوجه می شوید که ناقص یادگرفته اید . این یک امتیاز آزمون است زیرا در هنگام مطالعه تصور کرده بودید که موضوع را به خوبی و به طور کامل فراگرفته اید و در جلسه ی آزمون متوجه می شوید که باید یادگیری تان را کامل کنید . از یادگیری های ناقص فقط یک قسمت باقی می ماند : پاسخ های اشتباه . پاسخ های اشتباه ، به ویژه آن هایی که مطمئن هستید درست جواب داده اید را بعدا در هنگام بررسی کلید متوجه می شویدکه یادگیری تان ناقص بوده شاید هم  در دام آموزشی افتاده باشیدکه بخش جذابی از فرآیند مطالعه و یادگیری است . اما این ها را نمی توانید در جلسه ی آزمون متوجه بشوید و تنها پس از آزمون و مقایسه با کلید مشخص می شوندکه به کدام سوال ها پاسخ اشتباه داده اید . 

در هر صورت بخش مهمی از یادگیری های ناقص و موضوعات مهم را در همان جلسه ی آزمون کشف می کنید . طبقه بندی سوالات به یادگیری شما وضوح بیشتری می بخشد و موضوعات از حالت گنگ و مبهم خارج می شوند و تکلیف شما با قسمت هایی که واقعا یادگرفته اید و آن ها که ناقص یادگرفته اید و آن ها که مهم هستند مشخص تر می شود . این طبقه بندی را دست کم نگیرید بسیاری از دانش آموزان نمی توانند مهم را از غیر مهم تشخیص دهند و دائما ازمعلمان و دیگران می پرسند قسمت های مهم کدام است . دانش آموزی که  قسمت های مهم و یادگیری های ناقص را تشخیص می دهد از دیگران به مراتب جلوتر می رود . تشخیص اولویت ها یکی از ویژگی های نوابغ است . شما هم در جلسه ی آزمون می توانید رفتار و فکر کردن نابغه ها را یادبگیرید .

 طبقه بندی سوالات دومین چیزی است که یادگیری در جلسه ی آزمون را افزایش می دهد.

 

سومین نوع یادگیری در جلسه ی آزمون توجه به روش های مطالعه است .

در همان هنگام که به سوال ها پاسخ می دهید به روش های مطالعه تان هم فکر کنید متوجه خواهید شد که در بسیاری جاها روش ها و استراتژی های مطالعه تان درست بوده و در برخی جاها باید روش هایتان را تغییر دهید مثلا مفاهیم را خوب یادگرفته اید زیرا توجه و تاکیدتان روی کتاب درسی خوب بوده یا این که به اندازه ی کافی تمرین کرده اید . جلسه ی آزمون بهترین زمان و مکانی است که می توانید اثربخشی روش های مطالعه تان را ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که روش های موثر و کارآمد را ادامه دهید و روش های کم تاثیر یا ناکارآمد را تغییر دهید .

بررسی روش ها یک دانش فراشناختی است و سومین نوع یادگیری شما در جلسه ی آزمون است .

 

 

چهارمین نوع یادگیری در جلسه ی آزمون به مهارت های خودتنظیمی: تقویت هوش هیجانی ، تقویت اراده و قدرت نه گفتن و مدیریت زمان مربوط می شود .

در جلسه ی آزمون های برنامه ای تقویت اراده و خودتنظیمی را  یاد می گیرید و تقویت می کنید . یاد می گیرید بعضی جاها لازم است نه بگویید . یاد می گیرید به سوال های شک دار نه بگویید و به آن ها پاسخ ندهید یاد می گیرید به سوال هایی که بلد هستید ولی وقت گیرهستند نه بگویید و از کنار آن ها بگذرید و در وقت اضافی به سراغ آن ها بیایید . یاد می گیرید زمان را مدیریت کنید و زمان را در کنترل خود بگیرید . یاد می گیریدخودتان را به درستی ارزیابی کنید ، در محیط آزمون به دیگران کاری نداشته باشید هدف گذاری چندتا از ده تا رامطابق شرایط و دانش خودتان انجام دهید و در مقابل وسوسه برای پاسخ دادن به همه ی سوال ها  مقاومت کنید .

در جلسه ی آزمون تقویت اراده و خود تنظیمی و مدیریت زمان را یادمی گیرید و این چهارمین چیزی است که در جلسه ی آزمون می آموزید .

 

 

1- یادگیری مستقیم با بازیابی اطلاعات 

2- طبقه بندی سوالات وتفکیک یادگیری های ناقص و مهم ها 

3- تشخیص روش های مطلوب ومناسب برای مطالعه ی هردرس

4- خودتنظیمی ومدیریت اراده و زمان

این ها چهار نوع یادگیری شما در جلسه ی آزمون های برنامه ای است

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...