تبلیغات

دانلود مجله Hot English 146

دانلود مجله Hot English 146

دانلود مجله Hot English 146

در این پست برای شما دانلود مجله ی Hot English 146 در نظر گرفتیم. شماره ی 146 مجله ی آموزش زبان انگلیسی Hot English که یکی از بهترین مجلات آموزش زبان انگلیسی می باشد را می توانید در این پست به صورت رایگان دانلود کنید. در ادامه ی مطلب جزییات مربوط به موضوعات شماره ی 146 از مجله ی Hot English را خواهید دید.

Hot English 146

30 useful travel expressions in English!
10 English expressions for travelling on the train, 10 useful expressions for the post office, 10 useful expressions to use on the bus, 20 new phrasal verbs and idioms… plus:
• Fun – jokes, office humour, useful advice and graffiti!
• Vocabulary – 8 useful “failure” expressions!
• Language – 15 typical errors in English!
• Slang – learn 6 new slang terms!
• Culture – learn about British humour!
• Travel – find out about Los Angeles, USA!
• News – read about some stupid criminals!
• Grammar – learn 14 useful abstract nouns and the Present Perfect Passive!
• Real English – listen to native speakers chatting in a bar.
• Games – do a crossword and wordsearch in English!
• Humour – read about some ridiculous but true laws!
• Stories – read and listen to unusual stories in English!
• Quiz – are you a snob? Take the test!
• History – read about Kenya!
• Culture – find out about staged accidents!
• Speaking – improve your speaking fluency in our Fluency Practice section!
• Business – learn 12 useful business terms and collocations!
• Stories – read and listen to some unusual stories in English!
AND LOTS, LOTS MORE!
By reading and listening to all this great content, you’ll improve your English reading and listening skills and learn up to 300 useful words or expressions. Plus, you’ll get a better job and pass English-language exams more easily. Guaranteed!

 http://www.kardoonline.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-hot-english-146/

 

Password: www.kardoonline.com

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...