تبلیغات

آزمون آنلاین :  جمع بندی پایه نیم سال اول

آزمون آنلاین : جمع بندی پایه نیم سال اول

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

  برای دریافت کارنامه  ، پاسخ های آزمون های کتاب جمع بندی را  درصفحه شخصی ارسال کنید.
 
 
برای ارسال پاسخ ، کتاب و آزمون مورد نظر را انتخاب کنید و پاسخ ها در پاسخ برگ الکترونیکی وارد کنید.  
 
 

  


نکته مهم : اگر به صورت درس محور به آزمون ها پاسخ می دهید ، پس از ارسال پاسخ برای یک درس و محاسبه درصد و تراز دیگر نمی توانید به سوال های آن درس پاسخ دهید.
 
اما می توانید برای دیگر درس های آن آزمون پاسخ خود را ارسال کنید.
.  
 
 
جمع بندی پایه نیم سال اول:از سایت کانون کارنامه بگیرید 
 
 
 
 


 
غیرکانونی ها نیز می توانند از طریق صفحه شخصی خود وارد این قسمت شوند.
 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...