تبلیغات

معادل انگلیسی انسان روشن فکر / آزاد اندیش / بی تعصب

معادل انگلیسی انسان روشن فکر / آزاد اندیش / بی تعصب

معادل انگلیسی انسان روشن فکر/آزاد اندیش / بی تعصب

معادل انگلیسی انسان روشن فکر / آزاد اندیش / بی تعصب

open minded: having an open outlook

Example:My mother tries to understand everyone.she’s pretty open minded.

مادرم سعی میکند همه را درک کند،خیلی روشن فکر است

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...