تبلیغات

جملات روزمره انگلیسی – طوفان و مه

جملات روزمره انگلیسی – طوفان و مه

جملات روزمره انگلیسی - طوفان و مه

یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی- فارسی ارائه می شوند و ترجمه هر یک از جملات همراه آنها ارائه می شود. امیدواریم که این سری هم مورد پسند عزیزان واقع شود.

طوفان و مه – Thunder and Fog

 

1- امروز باد می وزد.

It’s windy today.

2- باد سردی می وزد.

A cold wind is blowing.

3- این باد تا استخوان نفوذ می کند.

This wind cuts like a knife.

4- باد در میان درختان زوزه می کشد.

The wind is howling through the trees.

5- هوا طوفانی است.

It’s stormy.

6- طوفان دیشب خسارات فراوانی ببار آورد.

The storm last night did a lot of damage.

7- وقتی طوفان شروع شد داشتی چکار می کردی؟

What were you doing when the storm broke out?

8- گردباد طوفانی است که می چرخد.

A tornado is a whirling storm.

9- (منظور اسامی دیگر گردباد است.)

A tornado is also called a twister or a whirlwind.

10- منظور انواع دیگر گردباد است.

A hurricane, a cyclone and typhoon are other types of whirlwinds.

11- دیدن جاده به علت طوفان شن غیر ممکن بود.

It was impossible to see the road because of the sandstorm.

12- کلیه پروازها به علت بوران/ کولاک کنسل شده است.

All flights have been canceled due to the snowstorm.

13- آفتاب در حال تابیدن است.

The sun is shining brightly.

14- من عاشق نور آفتابم.

I love sunshine.

15- دوست داری زیر آفتاب دراز بکشی؟

Do you like lying in the sun?

16- اگر بیشتر زیر آفتاب بمانی، آفتاب سوخته می شوی.(منظور حالتی است که پوست بدن به علت تماس بیش از حد با نور آفتاب ورم می کند یا تاول می زند.(

If you stay in the sun longer, you’ll get sunburned.

17- آفتاب سوخته (برنزه) شده ای. کنار دریا بوده ای؟

You are suntanned. Have you been at the seaside?

18- روزی نیم ساعت حمام آفتاب می گیرم.

I sunbathe for half an hour every day.

19- دیروز هوا بقدری گرم بود که آفتاب زده شدم.

It was so hot yesterday that I had a sunstroke.

20- هوا مه آلود است.

It’s foggy. It’s misting.

21- مه غلیظی هست. بیش از چند متر جلوتر را نمی توانم ببینم.

There’s a thick fog/mist. I can’t see more than a few meters ahead.

22- مه دید را کاهش می دهد.

Fog reduces visibility.

23- به علت مه غلیظ دید کم است.

Visibility is low because of a dense fog.

24- در مه باید از نور پایین استفاده کنید.

You should use low beams in the fog.

25- مه از ذرات بسیار ریز آب تشکیل شده که در ارتفاع پایین در هوا معلق می مانند.

Fog is made up of tiny particles of water that hang low in the air.

26- مه رطوبت را افزایش می دهد.

increases humidity/ moisture.

27- دیشب یخبندان شدیدی داشتیم.

We had a hard frost last night.

28.اینجا زمستان ها سرمازدگی زیاد است.

Frostbite is common here in the winter.

29- زمستان گذشته انگشتان پایم، دچار سرمازدگی شد.

My toes were /got frostbitten last winter.

30- انگشتان پایش از شدت سرما سیاه شد/ یخ زد.

His toes turned blue/were frozen solid because of the extreme cold.

31- از تمام پشت بام ها قندیل های یخ آویزان است.

There are icicles hanging from all roofs.

32- امروز صفر درجه سانتیگراد است.

It’s 0C (Zero degrees centigrade) today.

33- دیروز 2 درجه زیر صفر بود.

It was 2 degrees below zero yesterday.

34- فردا یک درجه بالای صفر خواهد بود.

It will be 1 degree above zero tomorrow.

35- صفر درجه سانتیگراد نقطه انجماد آب است.

0C is the freezing point of water.

36- صد درجه سانتیگراد نقطه جوش آب است.

100 C is the boiling point of water.

37- پس از برف درجه حرارت ده درجه پایین رفت.

The temperature dropped (by) ten degrees after the snow.

38- صفر درجه سانتیگراد مساوی 32 درجه فارنهایت است.

0 C equals 32 Fahrenheit.

39- واژه دیگر برای سانتیگراد، سلسیوس می باشد.

Another term for Centigrade is Celsius.

40- شما در کشورتان از کدام مقیاس استفاده می کنید، سانتیگراد یا فارنهایت؟

Which scale do you use in your country, Celsius or Fahrenheit?

41- دماسنج روی دیوار پنج درجه سانتیگراد را نشان می دهد.

The thermometer on the wall shows 5 C (five degrees Celsius).

42- هوا در شهر من خیلی مرطوب است مخصوصا در تابستان.

It’s very humid/damp/moist in my city specially in the summer.

43- در ساحل دریا میزان رطوبت بالاست.

The humidity/ saturation /moisture is very high on the coast.

44- رطوبت گرما را بدتر می کند.

Saturation makes heat worse.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...