تبلیغات

جملات روزمره انگلیسی – امتحانات دانشگاه

جملات روزمره انگلیسی – امتحانات دانشگاه

جملات روزمره انگلیسی - امتحانات دانشگاه

یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت کاردوآنلاین جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی- فارسی ارائه می شوند و ترجمه هر یک از جملات همراه آنها ارائه می شود. امیدواریم که این سری از آموزش های کاردوآنلاین هم مورد پسند عزیزان واقع شود.

امتحانات دانشگاه – University Exams

 

1- طبق تقویم دانشگاه، امتحان ما 5 تیر است.

According to the university calendar, our exam is on Tir 5th.

2- میان ترم نمره خوبی گرفتم.

I got a good mark/grade in the mid-term exam.

3- میان ترم شیمی حسابی سخت بود.

The chemistry midterm was a real killer.

4- من هیچ وقت در امتحان تقلب نکرده ام.

I have never cheated on an exam.

5- امتحان پایان ترم  را دادی؟

Did you take your final exam?

6- امتحان تاریخ چطور دادی؟

How did you take your history exam?

7- امتحان را خراب کردم.

I blew the test.

 

8- امتحانم را خوب دادم.

I did alright on the test.

9- با نمره خوب قبول شدم.

I passed with flying colors.

10- در امتحان زبان بالاترین/ پایین ترین نمره را گرفتم.

I came top/ bottom in the English exam.

11- نمره قبولی 75 است.

The pass-mark is 75.

12- امتحان خیلی سخت تر از اونی بود که فکرش را می کردم.

The exam was more difficult than. I had bargained for.

13- بخشی از امتحان ما کتبی و بخشی از آن عملی بود.

Our exam was part written, part practical.

14- امتحان شفاهی خیلی سخت بود.

The oral exam was very difficult.

15- برای هر اشتباه 2 نمره از من کم شد.

I was marked down 2 points for each mistake.

16- امتحان ریاضی حالم را گرفت.

the math test spoiled my mood.

17- استاد برگه ها را تصحیح کرده؟

Has the professor marked the papers yet?

18- نتایج کی اعلام می شود؟

When will the results come out?

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...