تبلیغات

جملات روزمره انگلیسی – تلفن همراه

جملات روزمره انگلیسی – تلفن همراه

جملات روزمره انگلیسی - تلفن همراه

یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی- فارسی ارائه می شوند و ترجمه هر یک از جملات همراه آنها ارائه می شود. امیدواریم که این سری هم مورد پسند عزیزان واقع شود.

تلفن همراه – Cellphone


1- معمولاً چه ساعتی بیداری می شوی؟

What time do you usually wake up?

2- آیا معمولاً جمعه ها دیرتر بلندی می شوی؟

Do you usually sleep late / sleep in / lie in on Fridays?

3- سحر خیزی؟

Are you an early bird?

4- برعکس من، من شب زنده دارم.

On the contrary, I am a night owl.

5- نه ، معمولاً دیر به رختخواب می روم، برای همین صبح دیر بلند می شوم.

No, I usually stay up late, so I get up late in the morning.

6- انگلیسی ها می گویند: زود خوابیدن و زود بیدار شدن باعث می شود انسان سالم، ثروتمند و عاقل شود.

The English say, Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.’

7- یک مثل قدیمی می گوید، ” سحر خیز باش تا کامروا باشی.”

As the old saying goes,” the early bird catches the worm.”

8- معمولاً چه ساعتی به رختخواب می روی؟

What time do you usually go to bed?

9- معمولاً شب ها دیر می خوابم. فیلم های آخر شب را نگاه می کنم.

I usually go to bed late at night. I watch the late night movies.

10- هیچ گاه صبح ها خواب می مانی؟

Do you ever oversleep in the morning?

11- چون شب ها دیر می خوابم، بعضی مواقع خواب می مانم.

Since I go to bed late, I sometimes oversleep.

12- دیشب خوب خوابیدی ؟

Did you sleep well last night?

13- بله، تا صبح خواب سنگینی داشتم.

Yeah, I was fast / sound asleep till morning.

14- مادرم صبح بیدارم کرد.

My mother woke me up in the morning.

15- شما چطور؟

How about you?

16- دیشب خواب به چشمم نیامد. تمام شب بیدار بودم.

I could not sleep a wink last night. I was wide awake the whole night.

17- ساعت ها نتوانستم بخوابم.

I could not get to sleep for hours.

18- دیشب بی خوابی کشیدم.

I had a sleepless night.

19- شاید مشکل از بالش/ لحاف/ تشک بوده.

Maybe there was a problem with the pillow /duvet / mattress.

20- چرا قرص خواب نخوردی؟

Why didn’t you take a sleeping pill?

21- قرص خواب خوردم، اما فایده ای نداشت.

I did take a sleeping pill, but it didn’t help.

22- آیا مشکل بی خوابی داری؟

Are you suffering from insomnia?

23- بله، هرگز خواب عمیقی ندارم.

Yes, I never sleep deeply / soundly.

24- آیا خواب شما سبک/ سنگین است؟

Are you a light / heavy sleeper?

25- معمولاً سر کلاس چرت می زنم.

I usually take a nap in class.

26- معمولاً قبل از اینکه سر کار بروم، در خانه می خوابم.

I usually catch some z’s at home before I go to work.

27- آیا هرگز بعد از ناهار چرت می زنی؟

Do you ever take a siesta after lunch?

28- هرگز خر و پف می کنی؟

Do you ever snore?

29- توی خواب حرف می زنی؟

Do you ever murmur in sleep?

30- چرا دیشب زود به رختخواب رفتی؟

Why did you go to bed early last night?

31- شام خواب آلودم کرد.

The dinner made me sleepy / dozy / drowsy.

32- پای تلوزیون خواب رفتم.

I dozed off / nodded off / dropped off in front of the television.

33- دیشب خواب تو را دیدم.

I had a dream about you last night.

34- دیشب خواب واقعاً عجیبی دیدم.

I had a really weird dream last night.

35- دیشب یک کابوس دیدم. فیلم های ترسناک باعث می شوند خواب های بد ببینم.

I had a nightmare last night. Horror movies give me bad dream.

36- خواب دیدم دارم ازدواج می کنم.

I dreamt that I was getting married.

37- تعبیر خواب بلدی؟

Can you interpret the meaning of dreams?

38- ولش کن، فقط یک خواب بوده.

Come on, it was only a dream.

39- ولی رویا ممکن است روزی به حقیقت بپیوندد.

But dreams may come true some day.

40- همیشه خواب می بینم دارم از یک جایی می افتم.

I am always dreaming that I am falling from a place.

41- بیا مریم را از خواب بیدار کنیم.

Let’s wake Maryam up.

42- نه، بگذار بخوابد. دیشب خیلی خسته بود.

No, let her sleep on. She was so tired last night.

43- وقتی بچه بودم، مادرم برایم لالایی می خواند.

when I was a child, my mother sang a lullaby for me.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...